Ló, kutya, könyv

 

Pezsgett az élet péntek délután Budapesten, a Vörösmarty téren. Az ünnepi könyvhét al­kal­mából felállított pavilonok körül hullám­zott a tömeg, az asztalok mellett írók tucat­jai várták az olvasókat, hogy dedikálhassák frissen megjelent művüket. Csaknem vala­mennyi létező és nem létező kiadó megje­lent a téren, az árushelyek roskadoztak az újdonságoktól, a vásárló meg csak kapkod­ta a fejét a sok nóvum láttán. Az alkalmi színpad nonstop műsorában az ügyeletes kérdező, Vámos Miklós faggatta a beszédes alkotókat műhelytitkaikról. Vibrált a levegő, a jelenlévőknek olyan érzésük lehetett, hogy valami ismét történik.

Az Irodalmi Újság, a Kossuth rádió szom­bat délutáni kulturális magazinja egy ideje fiatal írókat foglalkoztat műsorvezetőként, akik távolságtartó, olykor ironikus össze­kötő szöve­ge­ikkel új stílust hoztak a műsor­ba. Ellentétben a rádió kulturális hetilapja­ként aposztrofált, valójában meglehetősen egyoldalúan a baloldali liberális nézetek szó­csöveként működő Gon­dolat-jel adással, az Irodalmi Újság szerkesztését kiegyensúlyo­zottság, a különböző irodalmi áramlatok arányos képviselete jellemzi. A műsor készí­tői a könyvhét megnyitóján vették a fáradságot, és közvetítő kocsijukat – nyilván kü­lön engedéllyel – a Vörösmarty térre irá­nyí­tották, hogy helyszíni riportokban szá­moljanak be a nagy eseményről. Az össze­állítás aligha vonul be a műsor csúcstelje­sítményei közé – kár például, hogy az író­kon kívül nem szólal­tattak meg kiadókat, forgalmazókat, olvasókat –, de változatos hangképeivel, Balázs Attila élénk szövegei­vel és a vidám zenével mégis kellemes él­ményként maradt meg a hallgatóban.

Túl azon, hogy Jozef Skvorecky, Tamás Menyhért, Somlyó György és mások kifejt­hették alkalmi gondolataikat, a riporterek mikrofonvégre kapták a könyvhetet megnyi­tó Kányádi Sándor költőt. Ügy tetszik, erre a tisztre nincs nála alkalmasabb a Kárpát-medencében, hiszen az áprilisi budapesti könyvfesztivál celebrálására is őt kérték fel. Ez azonban korántsem zavarta meg abban, hogy hitet tegyen a könyv, mint médium jö­vője mellett. A riporternek a nyomtatás sze­repét firtató obligát kérdésére ízes erdélyi hanghordozásával azt válaszolta, hogy a könyv olyan az embernek, mint a ló meg a kutya. De azért figyelmeztetett: minél előbb hurcolkodjunk fel minden szellemi javunk­kal az Internetre, mert ezzel először terem­tődhet meg a történelemben az, amire a ma­gyarok Ausztráliától Izlandig várnak: haza a magasban.

Így kerül majd egymás mellé ezredfordu­lós tudatunkban az Internet, a könyv, a ló, meg a kutya.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)