A szóvivő (Billy Taylor)

 

Kevesen tudják, hogy 2001-ben töltötte be nyolc­vanadik életévét Billy Taylor zon­gorista, akit előadóművészként, oktatóként, szakíróként, valamint a jazz népszerűsítőjeként rend­kívüli tisz­telet övez az Egyesült Ál­lamokban.

Washingtonban szüle­tésnapi koncerttel köszöntötték őt, az elmúlt napokban pedig azért esett ismét szó róla, mert nemes gesztussal a Kongresszusi Könyv­tárnak adományozta mintegy ti­zenkétezer írásos dokumentumból és háromezer lemezből álló, érté­kes gyűjteményét.

Vannak, aki művelik a dzsesszt, vannak, akik magyarázzák azt, és akadnak, jóval keve­sebben, akik mindkét tevékenységben örömü­ket lelik. Ilyen személyiség Billy Taylor. Mu­zsikusként a negyvenes években, a bebop megjelenésekor tűnt fel, olyan művészek együttesé­ben zongorázott, mint Ben Webs­ter, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Coleman Hawkins, Charlie Parker, illetve Roy Eldridge. Ahogy mondani szokták: jó iskolája volt. De nemcsak zongorakísérőként, hanem önálló előadóművészként is nevet szerzett magának, pá­lyájának állomásait számtalan lemez, hangfel­vétel dokumentálja.

Taylor a hatvanas években a jazz szószólójává lépett elő Ame­rikában. Előbb Jazzmobile címmel in­gyenes koncertsorozatot szervezett New Yorkban, majd David Frost híres televíziós műsorának zenei vezetője lett. A nyolcvanas években a CBS tele­vízió vasárnap reggeli műso­rában ve­zetett beszélgetéseket jazzmuzsikusokkal, és több ismeretterjesztő rádiósorozatot ké­szített. 1994 óta a főváros John F. Kennedy elnökről elnevezett kulturális központjának tanács­adója, ebben a minőségében a közszolgálati rádió országos hálózata által közvetí­tett koncert­sorozat házigazdája is.

Az élénk szellemiségű, fiatalos mozgású mindenes hamar népszerűvé vált koncertjei a művészet és az ismeretterjesztés vonzó keveré­kének példái. A beszélgetésekkel szí­nesített es­téken triójának vendége mindig más muzsikus, a program a zenélésen túl alkalmat teremt arra, hogy a publikum bepillantást nyerjen a szólisták életébe, műhelytitkaiba. Taylor remek műsor­vezető: szakmai háttere révén nemcsak érti, hanem éli is a jazzt, jó humora pedig a kö­zönség és a vendégelőadó által is élvezett, oldott hangulatot vará­zsol a koncertterembe. Nemzedékeket átfogó triójában ki­tűnő partnere Chip Jackson bőgős és Winand Harper dobos. Az összeszo­kott együttes a washingtoni házigaz­dái szerep betöltésén túl gyakran tesz eleget koncertmeg­hívá­soknak, és le­mezfelvételeket is készít.

Legfrissebb, Urban Griot című CD-jük tíz tételből álló szvitet tartalmaz. Az afrikai ha­gyományban a griot a kultúra éltető­je, átörökítője: mesemondó, muzsi­kus, komédiás egy sze­mélyben. Billy Taylor afféle városi griotnak tartja magát, aki a jazz igéjét hirdeti, an­nak törzsvonalát viszi tovább. A main stream stílus jegyében fogant zene té­maválasztásában, hangulatában, improvizációs technikájában a nagy elődök szellemét kívánja megidézni. Teszi mindezt azzal a jártassággal, vá­lasztékos ízléssel és könnyed eleganci­ával, ami miatt Billy Taylort a jazzkedvelők világszerte ismerik és becsülik.

(Magyar Nemzet, 2001)