Bosszantó műsor (Bekapcsol a bosszantógép)

 

„Bekapcsol a bosszantógép” címmel mutatta be új műsorát hétfőn este a debre­ceni ifjúsági parkban a KISZ Központi Művészegyüttes folkpódiuma. Hasz­nos összeállítás volt, több gon­dolatot is az ember eszé­be juttatott.

A színen számtalan mikro­fon és hangszer mellett egy hatalmas tévéképernyő. Be­jön egy fiatalember (Boros Lajosnak hívják), és hamis hangon, kezdetleges gitár- technikával kísérve elmeséli a következő ,,2x400 wattos rockkabaré” tartalmát, majd elénekel egy dalt. Szükség is van az ismertetőre, mert csak eddig értjük világosan, amit látunk. Megtudjuk – mit is? Ha jól emlékszünk, valamilyen űrhajó száll le az Astoria előtt, s kezdetben nagy galibát okoz, részben azért, mert időnként hülyítő sugarakat ereget maga körül. Érdekes módon azok mene­külnek legjobban, akiknek már aligha van szükségük rá. De jön Mogor Vazul, a villamosvezetők gyön­gye, akin nem fog a sugár (bár felesége minden este lencsefőzelékkel várja otthon), s emiatt közelebbi kapcsolatba kerül az idegen űrhajósok­kal. Kezdetben népi hősnek kiáltják ki ezért a tettéért, majd őt is utoléri az ármány és irigység. Végül visszavedlik sima villamosvezetőnek, az űrhajó pedig szedi sátor­fáját.

Körülbelül ennyit tudunk meg a játék kezdete előtt az események várható meneté­ről. Kezdjük sejteni, hogy itt valamiféle keretjátékról lehet szó, ám ahogy megló­dul a cselekmény, zavarunk és értetlenségünk nőttön-nő. Az S. O. S. és a 100 Folk Celsius együttesekből verbu­válódott zenekar nagy lelke­sedéssel játssza végig (he­lyenként nem is rossz) zene­számait, miközben egy tollszerű ruhába öltözött hölgy betol egy kifestett kukát (lásd űrhajó!), Mogor Vazul időnként rolleren tűnik fel (Szegvári Gábor énekes ala­kítja ironikusan), Boros La­jos pedig a tévé képernyőjé­n, s mélyértelműnek szánt vicceket pufogtat a nézőtér irányába. Az egész egy óra alatt lezajlik.

A műsort látva az ember­nek az az erős benyomása támad, hogy a szerzők (Boros Lajos-Trunkos András) ma­guk sem kerülték el a talál­kozást az űrhajó sugaraival. Ez még rendjén is lenne, de az már sehogy nem megy a fejünkbe, miként adhatta ne­vét a KISZ Központi Mű­vészegyüttese ilyen dilettán­sán kiagyalt, a dramaturgia alapvető törvényeinek is fittyet hányó zagyvasághoz. Tudjuk jól, hogy a „rockze­ne” címszó alatt sok min­dent el lehet adni, de azért a néző tűrőképességének is van határa. Olyannyira, hogy szíve szerint már az el­ső negyedóra után kikapcsol­ná a bosszantógépet, de annyi alapján mégsem illene bírálni egy produkciót.

A jópofáskodásnak, vicce­lődésnek mindaddig van lét­jogosultsága, míg magántár­saságban történik. Mihelyt azonban szélesebb közönség­re formál igényt, meg kell ütnie bizonyos mércét, képviselnie valamilyen rendezőelvet és színvonalat. A „Bekapcsol a bosszantógép” minden ereje kimerül – a társadalmi visszásságok fricskázása ürügyén – a lapos poénkodásban, s még ezt is sután és idétlenül teszi. A humort is lehet komolyan űzni; e műsor alapján azon­ban megkérdőjeleződik a né­zőben az indíték etikai tisz­tasága (két jelenete közben Boros Lajos például zavarta­lanul kiballagott két üdítőért a büfébe).

Az összeállítás 7500 forint­ba került, s kétszázan néz­ték meg. Az ifjúsági park anyagilag jócskán ráfizetett a boltra; a nézők másként is.

(Hajdú-bihari Napló, 1979)