Vastaps: Pelle Erzsébet

 

A Csokonai Színház elő­adásainak egy-egy mozza­natára visszapillantó új so­rozatunk felcímét mindjárt a kezdéskor nyugodtan vállalhatjuk: az évad első pre­mierjén valóban hosszan tartó vastapssal jutalmaz­ta a közönség Pelle Erzsé­bet bravúros áriáját.

(Forrás: Csokonai Színház)

„No, igen, a nézőt nem lehet megtéveszteni" – mondja erről avatott színházi isme­rősöm, aki mélységesen egyetértett azzal, hogy a nagyszerű teljesítményt nyújtó énekesnőről szóljon az első megkülönböztetett méltatás.

Pedig a francia király­lány csak egy felvonásban van színen, s Pelle Erzsébeten múlott, hogy alakítá­sa mégis ily figyelmet vált ki. Hatalmas hangereje, telt, zengő, a magasságokat és mélységeket egyaránt bí­ró, érzelemdús éneke betöltötte a termet, és mint hírlik, azóta is estéről esté­re lelkes tapsra ragadtatja a publikumot. Alakításának csak egyetlen hibája van: az, hogy túl jóra sikeredett, szinte „leénekelte” partnereit a színpadról. Pedig jórészt operaénekesek vették körül, akik hasonlóképpen jól formálták meg szerepeiket.

Fokozza teljesítményének értékét, hogy olyan énekes­nőről van szó, aki rendkívüli szor­galommal és akarat­tal képezi magát, csiszolja tudását. A Csokonai Szín­házhoz 1978-ban az Állami Népi Együttestől került. Pá­lyája azóta töretlenül ível felfelé, szinte minden je­lentősebb alakítása sikert hoz számára. A Vivát, ma­ma Corillájaként, a Hoffman meséi Giuliettájaként, a Muzsikus Péter és a Jolanta címszereplőjeként kü­lönböző oldalairól mutatko­zott be, s a komikus, lírai és drámai feladatokat egyaránt magas színvonalon oldotta meg. Utóbbi alakítá­sáért az elmúlt évadban megkapta a Neményi Lili-vándorserleget.

Pelle Erzsébet szépen csengő szopránja a János vitézben egy nagyobb fi­gyelmet érdemlő művésznő újabb sikerét hozta.

(Hajdú-bihari Napló, 1981)