Ábel a jogállamban

 

Időnként a rádiókritikus is kap leveleket.

„A Dühös telefon című cikkéhez tennék né­hány észrevételt. A rendőrök csak hadd verjék a bűnö­zőket, ez nem töprengés kérdése, attól még nem esik csorba a liberális jogállamon sem. Sok példát mutattak már a tv-ben is arról, hogyan bánnak a nyugati demokráciákban a bűnözőkkel, sőt nem régen láthattuk az amerikai bánásmódot. Nem dédelgették azo­kat ők sem, hanem jól eltángálták, ahogy megérdemlik. Ha már ebben a jogállamban jogaik csak a bűnözőknek vannak, akkor a bűnül­dözőktől ne kérjék számon a bánásmódot. Nem tudom, miért háborodott fel a te­lefonáló, és mit tett volna, ha ő vagy a csa­ládja (gyereke, felesége, anyja stb.) a sértett, hiszen nem is tudta, mit követtek el; öltek, gyilkoltak, erőszakoskodtak, vagy „csak" loptak, raboltak. Honnan tudja, hány em­bernek mennyi munkájába, milyen erő­feszítésébe került elfogni őket; mindezt azért, hogy kivonják őket a közéletből, hogy ne árt­sanak tovább még az olyan telefonáló­nak sem, aki nagyon sajnálkozott. Ugyan, miért? Mást se hallani, mint hogy vétlen, el­esett időseket gyilkolnak meg pár forintért, ártatlan gyerme­ke­ken erőszakot követnek el, és nincs törvény, amely büntetné őket. A halálbüntetést is eltö­rölték, ami nagy hiba volt. Tartja az állam, illetve mi, dolgo­zók a bűnözőket, jól elvannak a végrehaj­tási intézetekben. Havi ellátásuk biztosan többe kerül, mint az átlagos nyugdíj. Ne sajnálja hát őket senki, biztosan megérdemelték a székesfehérváriak is, amit kaptak. Ki tudja, hány ártatlan ember éle­tét fenyegették közvetve (elszaporodó rob­bantások, gyújtogatások stb.). Soha semmi­lyen büntetéssel nem lehet viszonozni az erőszakot, az ártatlan, értelmetlen halált. Igenis jól tették a rendőrök, amit tettek. I. István királyunk törvényeit kellene vissza­hozni, némi módosítással, mert rend és közbiztonság soha nem lesz ebben az or­szágban. Tisz­telettel egy rádióhallgató olvasó."

A levél a múlt héten érkezett, de akkor az emlékezetes Debrecen-nap kívánkozott a kró­nikába, most meg Tamási Áron-évfor­duló volt; éppen szombaton száz esztende­je született a nagy székely mesélő, akiről a rádió több műsorban megemlékezett. Kü­lönös, ha az ember elzárja a bűnügyi kró­nikát, és olvasni kezdi mondjuk az Ábel a rengetegben valamelyik kia­dását, megma­gyarázhatatlan lelkiállapot lesz rajta úrrá: egyre inkább otthon érzi magát ebben a vi­lágban. A jó ég a megmondhatója, járt-e Ta­mási valaha Székesfehárváron.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)