Dühös telefon

 

Miközben a világ népességének negyede szombat délelőtt Diana hercegnő temetését nézte fo­telből a televízión, a Kossuth rádió Dühös telefon című műsorában zaklatott hallgatók felhá­borító magyarországi esemé­nyekről adtak hírt.

Mindjárt az első telefo­náló olyan esetről számolt be, amitől meg­állt az ütő Szente László műsorvezetőben. A vonal másik végén székesfehérvári férfi ült, aki aznap hajnalban szem­tanúja volt annak, amint öt járőr kocsi és két helyszínelő autó legénysége, mintegy 10-15 rendőr önmagá­ból kivetkőzve, fél órán keresztül ütött, vert, rugdalt, taposott néhány, gép­kocsiból kirángatott személyt. A látvány annyira megvi­selte a hallgatót, hogy feltette a kér­dést: mi­re számíthatunk a jogállamban, ha a rend­őrök képesek így kivetkőzni magukból? Amire a műsorvezető csak annyit tudott ki­nyögni, hogy az eset tényleg elképesztő.

Az eset, attól tartok, nemcsak elképesz­tő. Aligha dől most hátra elégedetten bár­sony­székében a belügyminiszter (mellesleg a kisebbik kormányzó párt frontembere), aki sajtóbeli szereplése alapján a legeredménye­sebb tárcatulajdonosok egyikének látszik, csak ne akadna mindig valami, ami a ragyo­gó képet beárnyékolja. Ha nem rendőri túl­kapásról van szó, akkor, mint legutóbb a bu­dapesti rendőrkapitányság gépkocsi-vásár­lásai esetében, a közbeszerzési törvény ki­játszásáról; vagy a sátoraljaújhelyi aszociális elemekkel szembeni testületi határoza­táról, amely ügyben az ombudsman ellené­ben még a helyi cigány önkormányzat ve­zetői is az önkormányzat mellett foglaltak állást. Egyszóval, sűrűn előfordulnak a köz idegeit borzoló esetek, de ez a nyilvános­ság előtt elkövetett csoportos székesfehérvá­ri brutalitás – hatásköri túllépés, ahogy a közlemények fogalmazni szoktak – túltesz a szokásos borzalmakon, és vélhetnénk, hogy minden jóérzésű embert az erőszak megnyilvánulásai ellen hangol.

Vélhetnénk, mondtam, a Dühös telefont azonban, úgy látszik, olyanok hallgatják, akiket más fából faragtak. Két későbbi tele­fonáló ugyanis egyértelműen a rend őrei mellett tette le voksát, egyikük – vidéki ügy­véd – kijelentette, hogy szeretné megcsókol­ni a szolgálatot teljesítőket, amiért elfogták a bűnözőket; mindenesetre, ha legközelebb Székesfehérváron jár, megajándékozza őket egy rekesz sörrel. A névvel és lakcímmel alá­támasztott közlés annyira váratlanul érte az adást amúgy meglehetős érdektelenség­gel vezető riportert, hogy jobbnak látta gyor­san elköszönni a telefonálótól. A hallgató meg töprenghetett, hogy liberális jog­állam­ban mi a nyugtalanítóbb: ha rendőrök ver­nek bűnözőket, vagy ha állampolgárok sör­rel itatnak rendőröket.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)