Egy választás

 

A politikából ugyan soha nem elég, ezúttal mégis a vasárnapi múzeumi világnap rádiós műso­rairól írtam volna, ha a kereső­gomb nem téved a Kossuth választási mű­sorára. Ha már így esett, kíváncsi lettem arra, mit mond nekünk a sok jó ember egy héttel a második forduló előtt. Különben is, egyebet se hallani, mint hogy az ország sorsa a tét, mindenkinek el kell menni szavazni. Kérdés, miképpen segít hozzá bennünket a tömegtájékoztatás ahhoz, hogy felelős döntést hozzunk a fülke ma­gányában.

Ez a délutáni egy-két óra – három és öt között – hetek óta a választásoknak van fenn­tartva a Kossuthon. A vita ezúttal elma­radt, felmelegített konzervet kaptunk a gő­zölgő teához: hét közben készült, a szomba­ti 168 órában már lejátszott riportokat öt párt elnökével, és összefoglalót a hét esemé­nyeiről. Sovány kínálat, ettől nemigen jön meg az étvágy a sza­vazásra, el kell csapni a szakácsot. Programokról egy szó nem esett, csak a mandátum­la­tol­gatásról, a vá­lasztási taktikáról, a várható koalícióról meg a tőzsdepánikról (ami csütörtökre szép csendben kimúlt), mintha némely pártoknak nem is volna mondanivalójuk; pedig hát a polgár szeretné tudni, igaz-e, hogy most a múlt és jövő csap össze egymással.

Erről fag­gatta péntek este a Petőfi Ennyi című műso­rának vezetője a tévé és a rádió elnökét, már­mint, hogy a média mit tett azért, hogy fel­élénkítse ezt a csendesre vett kampányt és vele a választókat, mire mindketten elismer­ték, hogy igen, meg hogy vannak olyan szer­kesztők, műsorvezetők és riporterek, akik leplezetlenül valamely párt javára buzgól­kodnak, ami ellen ők sajnos semmit nem tehetnek.

Hallgatva a rádió választási adásait, elő­bukkant még egy kérdés, nevezetesen, hogy vajon a demokratikus választás a pártok esélyegyenlőségén alapul-e. Mert ha igen, nehezen érthető, hogy a kampányidőszak­ban a választási műsorblokk híradásai miért mindig a vezető kor­mánypárttal kez­dődnek, s miért nem az egyetlen lehetséges rendezőelv, az abc szerint követ­keznek. Pedig a demokrácia olyan, hogy a ma kormányzó ereje holnap könnyen ellenzék­ben találja magát, s akkor ő kiált majd más­fajta eljárásmód után.

(Hajdú-bihari Napló, 1998)