Nem mi osztjuk a lapokat

 

Kompromisszumok árán létre jöhet az IMF-fel a megállapodás.

Dbrecen. Féléve összegezte tanulmányban Turi Gábor egykori diplomata, a Debreceni Egyetem külkapcsolati igazgatója az 1998-2002 között washingtoni sajtóattaséként szerzett ta­pasztalatait arról, miként viszonyult az amerikai média a jobboldali magyar kormányhoz. Akkor a nacionalizmus és az antiszemitizmus volt a leggyakrabban hangoztatott kifogás. Az előbbivel a je­lenlegi kormányt is támadják, viszont új elem a populizmus, illetve a demokrácia korlátozásának a vádja.

Magabiztosság helyett

Turi Gábor elmondta, nem kérdés számára, hogy az ország ellen egyfajta kampány folyik, amit egyes magyarországi ellenzéki erők és médiaszereplők is táplálnak. Több esetben kiderült azonban, hogy a nyugati újságírók állításai nem megalapozottak. Felmerül, vajon a kormány megfelelő mó­don és stílusban adott-e tájékoztatást törekvéseiről. A kétharmados többségből következő túlzott magabiztosság, a fölénytudat helyett nagyobb empátiával és körültekintőbben kellene érvelni szán­dékaink mellett - állítja.

Egy országnak legfontosabb a szuverenitás, ennek tükrében elmondható, az Európai Unió nem a KGST vagy a Varsói Szerződés, itt közösen elfogadott normák vannak, amelyeken belül minden állam a saját érdekei szerint jár el. Az erre irányuló magyar törekvések nem ellenzést, hanem támo­gatást érdemelnek; igaz, nem mellékes a módszer.

Kicsi, nem elhanyagolható

Hozzátette, a közelmúltban a Münsteri Egyetemen járt, ahol a rektorhelyettes a magyar média­törvényt mint a német sajtó által élesen bírált témát említette, a külügyi iroda munkatársai pedig a nacionalizmust hozták szóba. Látnivaló, a Nyugat a magyar önállósodási törekvéseket kettős mér­cével méri, mert azok gazdasági, és újabban politikai érdekeket sértenek. De nem a média­vissz­hangok döntik el egy ország sorsát. Kicsi, ám nem elhanyagolható pont vagyunk a térképen: az átalakuló világrendben ügyes diplomáciai manőverekkel, hatékony kommunikációval úgy kell alkalmazkodnunk a nemzetközi feltételekhez, hogy közben saját szempontjainkat is érvényre juttas­suk - véli Turi Gábor.

(Hajdú-Bihari Napló, 2011)