Az Életfa születése

 

Az Életfa című könyv - talán helyesebb katalógusnak nevezni - Szilágyi Edit gimnáziumi osztálytársunk kezdeményezésére született meg egykori sárospataki osztályfőnökünk, dr. Bertha Zoltán előtt tisztelegve. Az írásokat a család bocsátotta rendelkezésünkre, a képek reprodukcióját Nagy Gábor debreceni fotós készítette, a nyomdai előkészítés és a nyomás is Debrecenben történt, a kötet kiadását a miskolci Felsőmagyarország Kiadó vállalta. Dr. Bertha Zoltán magyart és angolt tanított osztályunknak, szigorú, kissé zárkózott embernek ismertük meg, akivel kapcsolatunk az évek múlásával vált szorosabbá. A pataki hagyományoknak megfelelően ötévenkénti gyűlünk össze érettségi találkozókra, és mindannyiunkat örömmel töltött el, hogy Bertha tanár úr még kézbe vehette az egykori IV. B-sek és további pártolók önzetlen hozzájárulásával létrejött, művészetének emléket állító kiadványt.