Frakkzene (Don Byron)

 

Bug. A szónak az amerikai szlengben legalább egy tucat je­lentése (lásd bogár, poloska stb.) van, a sokadik: zavaró, idegesítő. E mulatságos CD öt­letatyja, a nagyszerű Don Byron klarinétos a rajzfilmbeli Flinstone család egyik epizód­ját idézi a fülszövegben, amelyben Frédi militáns rokonai mint valami szörnyűséget em­legetik a Beatles zenéjét. Min­den kor zenei és kritikusi ízlé­se viszonylagos, állítja Byron, s lemezén mindjárt hoz is három, hozzá közelálló példát a har­mincas évekből, nevezetesen Duke Ellington, John Kirby és Raymond Scott szerzeményei­ből. Mindhárman az akkortájt uralkodó swing stílustól némi­képp külön­böző, „zavarba ejtő" zenékkel jelentkeztek: szerze­ményeik a klasszikuszene által ihletett, aprólékos részletesség­gel kidolgozott, bonyolult har­móniai és texturális váltások­ból épít­keztek.

Mivel a dzsessz és a „komolyzene" határán egyensúlyoztak (például Bizet és Lehár darabjait is feldolgozták), jóllehet a közönség ked­velte zenéjüket, a kritikusok egyik oldalon sem fogadták be őket. Ellington nagyságát iga­zolta az idő, Don Byron szerint azonban Kirby és Scott is rá­szolgált az utókor elismerésé­re. Előbányászta hát a régi kot­tákat, kiválasztott 16 darabot és 14 első osztályú dzsesszmu­zsikust, s itt a Bug Music: a „bé­kebeli" idők hangulatát idéző, sziporkázó ötletektől hemzsegő, virtuóz módon megszólaltatott összeállítás. Akit ez az archai­záló, mégis életteli zene idege­sít, az ma sem a hallgató, ha­nem a kritikus lehet. (Nonesuch Records)

 

(Hajdú-bihari Napló, 1997)