Nagy pillanatok (Chet Baker, Oscar Peterson)

 

Az igazi lemezgyűjtők általában idegenkednek a válogatásoktól, igaz, a „Best of” össze­ál­lításokat nem is nekik, hanem a kevésbé vájt fülű hallgatóknak szánják a kiadók. Mégis, elő­fordulhatnak esetek, amikor a vegyes lemezek önálló jelentőségre tesznek szert, amint azt az alábbi két CD példázza.

Chet Baker trombitás, az ötvenes évek cool stílusának legendás képviselője a dzsessz leg­jobban dokumentált előadói közé tartozik. Jóllehet pályafutására a kábítószer-függőség nyom­ta rá a bélyegét, s emiatt karrierje majdnem derékba tört a hatvanas években. Az 1988-ban, 59 éves korában bekövetkezett rejtélyes halálát megelőző másfél évtizedben nép­sze­rűsége ismét felfelé ívelt, s lírai trombitahangját, melankolikus énekét hanglemezek tucatjai őrizték meg. A holland Timeless kiadónál 1983-88 között megjelent nyolc lemezről (köztük a Mister B., a C. B. Sings Again, az As Time Goes By, a Heartbreak, a Live in Rosenheim címűekről) nyújt válogatást a World Wide Jazz márkanévvel megjelent Great Moments with Chet Baker (C. B. nagy pillanatai) című CD. Az összeállítás hézagpótló vállalkozás: átfogó keresztmetszetet nyújt a muzsikusnak erről a korszakáról. Baker ezekben az években technikailag már nem kö­zelítette meg fiatalkori önmagát (ezért is került koncertjein előtérbe az ének), előadásmód­já­nak érzelmi telítettsége és őszintesége azonban kárpótol hangszeres hiányosságaiért. Duó­ban, trióban és kvartettben (a Heartbreak c. lemezhez utólag vonós­kí­séretet társítottak) halljuk az énekes-trombitást olyan zongoristákkal, mint Kirk Lightsey, Harold Danko, Michael Graillier, illetve olyan gitárossal, mint Philip Catherine. Kár, hogy a színes válogatás az ere­deti albu­mok címének felsorolásán kívül semmilyen diszkográfiai adattal nem segíti a hall­gató tájéko­zódását (WWJ).

Egészen másfajta elgondolás hívta életre a Verve kiadó Ultimate (Alapvető...) sorozatát. Kitűnő ötletként a dzsessz nagy hangszereseinek és énekeseinek felvételeiből az utódok válo­gatták ki a számukra legkedvesebb darabokat, az így összeállított CD-k tehát kettős portrék. Néhány párosítás a sorozatból: Clifford Brown (trombitás) – Nicholas Payton, Ella Fitzgerald (énekes) – Joe Williams, Wes Montgomery (gitáros) – George Benson, Bud Powell (zongo­rista) – Chick Corea, Sarah Vaughan (énekes) – Dee Dee Bridgewater, Lester Young (szaxo­fonos) – Wayne Shorter. Az albumok sorában különös hely illeti meg Oscar Peterson zongo­ristáét, hiszen az ő felvételeiből az egykori partner, Ray Brown válogatott.

A nagyszerű bőgős kizárólag olyan darabokat javasolt a CD-re, amelyeken ő maga is sze­repel, de ennyi részrehajlás megengedhető neki, annál is inkább, mert az a trió (Ed Thigpen dobossal), illetve kvartett (Herb Ellis gitárossal) elismerten Peterson legjobb korszakát je­gyezte. A zongorista és a bőgős 1950-ben kezdődött kapcsolata másfél évtizedet, a CD azon­ban ennél szűkebb időszakot (1956-1964) fog át. Peterson ideálja Nat King Cole és Art Tatum triója volt, saját együttesében azonban nagyobb, szólókban kiteljesedő szerepet szánt a bőgőnek. Brown szerint az együttes legjobb formáját a koncertek felvillanyozó légkörében nyújtotta, nem csoda, ha a The London House Sessions és az általa abszolút csúcsnak tartott At the Stratford Shakespeare Festival című lemezekről több szám is a CD-re került. A stúdió­albumok közül a The Trio, a Very Tall, a The Jazz Soul of O. P, a West Side Story, az O. P. Trio + 1 címűekből ad ízelítőt ez a valóban alapvető és fölöttébb élvezetes válogatás. (Verve)

(Napi Magyarország, 1998)