Szabados: Az esküvő

 

Immár CD-n is hozzáférhető a magyarországi jazz korszakos jelentőségű lemeze. Ha mást nem alkotott volna Szabados György, Az esküvővel kitörölhetetlenül beírta volna nevét a magyar zene történetébe. A magyar zeneiség, a free jazz és a huszadik századi zenei nyelvezet szuverén szintézisét megteremtő mű nem az ornamentika szintjén közelít a kiindulópontot alkotó folklórhoz: Bartók Béla nyomdokaiban járva, a szabadon kezelt ritmus és a rögtönzés koordinátarendszerében korunk érzelmi és tudati szférájába emeli anyagát. Mély beágyazott­ságából szervesen következő spontaneitása lehengerlő dinamikával és közlésvággyal párosul: minden hangja, minden gesztusa, minden megnyilatkozása önmagán túlmutató jelentéstarta­lommal telítődik. A zeneszerző-zenekarvezető-zongorista Szabados energikus, az improvizá­ciókban is pontos játékfelfogásához kongeniálisan kapcsolódik Kathy-Horváth Lajos szár­nyaló hegedűjátéka, Vajda Sándor jazzben gyökerező, robosztus bőgőhangja és nem utolsó sorban a szabad kifejezésbe belekóstoló Kőszegi Imre energiahullámokat gerjesztő dobolása.

A Jazz History sorozatban megjelent cd adósságot törleszt: előlapján Fejes Lászlónak a címadó kompozíciót ihlető fotója látható, amelyet 1974-ben a cenzori szigor leparancsolt a bakelitlemez borítójáról. A CD ráadásdarabokat is kínál: a hagyományos jazzhez szorosabban kapcsolódó 1964-es B-A-C-H-élmények és a meditatív rögtönzés jegyében fogant 1982-es Világpor című triódarabokat, továbbá az 1981-es Debreceni Jazznapokon rögzített Balladát, Szabados szólószámát. Vajh, mikor jön el az idő, amikor e nagy formátumú teremtő ember minden szerzeménye digitális formában is elérhetővé válik a jelen- és az utókor számára?

* * * * *

(Gramofon, 2003/2)