Nem világzene - jazz (Charles Lloyd)

 

Úgy robbant be Charles Lloyd az amerikai jazzéletbe, mint előtte senki. Fellépése az 1966-os Monterey popfesztivál revelációja lett, a koncertről készült Forest Flower című lemeze pedig elsőként érte el az egymilliós példányszámot. Zene és közönség találkozá­sá­nak kivételes pillanata volt ez: a rock és a nem nyugati zenekultúrák elemeit felhasználó impulzív játéka a fiatal, alternatív értelmiségi közönség kultikus figurájává avatta a sza­xofonost.

A folytatás azonban másképp alakult. Lloyd a jelenlét helyett a visszavonulást választotta, gondolatvilágát a spiritualizmus és a transzcendentális meditáció töltötte ki. A momentum to­vatűnt: hiába tért vissza egy évtized után lelkiekben gazdagodva az aktív muzsikusi lét­for­mához, hiába jelentette meg a német ECM kiadónál minőségi lemezek sorát, soha nem sze­rezte vissza azt a státuszt, amit indulásakor kivívott magának.

Budapesti fellépésének híre is ezt a bizonytalan megítélést tükrözte: hézagosak marad­tak a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem széksorai. Ebben persze az is szerepet játszha­tott, hogy reguláris kvartettje helyett alkalminak tűnő trióval érkezett Magyarországra. A kez­det alátámasztotta a távolmaradók megérzéseit: a bevezetésképp megszólaló két szerzeménye nem váltott ki különösebb hatást. Pedig már ebben megmutatkoztak játékának jellemzői: a fátyolos tónus, a lefojtott feszültségtől vibráló egyéni hangzás, a kivételes improvizációs ké­pesség, a hangrendszereken belüli variációs lehetőségeket kihasználó előadásmód, amely­ben egyenrangú, kreatív partnerként vett részt a kiváló Larry Grenadier bőgős és Gregory Hu­tchinson dobos.

A koncert hangulata akkor változott meg, amikor Lloyd vallomásos, meleg szavakkal idézte fel egykori zenésztársa, jó barátja, a hazáját 1956-ban elhagyni kényszerült Szabó Gá­bor gitáros emlékét, és utalt Bartók és Kodály – akinek az első számot ajánlotta – hatására. A műsorválasztást a nosztalgia határozta meg. Elhangzott egy jazz örökzöld, megszólalt Chico Hamiltonnal és Szabó Gáborral a 60-as években játszott téma, nem maradt el a Forest Flower sem, de innen kezdve a fő szellemi és érzelmi keret Lloydnak Magyarországhoz, a magya­rokhoz fűződő viszonya lett. Különösen azt követően, hogy a koncert második felében három magyar hangszeres lépett a trió mellé a színpadra.

Olyat még sokat tapasztalt koncertlátogatók sem élhettek meg, hogy egy élvonalbeli amerikai nem vendégszólistaként, hanem saját zenéjének előadójaként von be helyi muzsiku­sokat a programjába. Előzménye persze ennek is volt: Lloyd az őt tisztelő, itt furulyán köz­reműködő Dresch Mihály közvetítésével vásárolt magának tárogatót Budapesten. Borbély Mi­hály csatlakozásával így szólt egyszerre két tárogató jazzkoncerten; a két másik népi hang­szer, a furulya és a cimbalom (Lukács Miklós) pedig tovább erősített a zene magyar kultú­rá­hoz kötődő, folklorisztikus hangzását.

A gyönyörű balladával indító szextett játéka a hangszerek, a magyar és balkáni nép­ze­nei motívumok ellenére nem világzene, hanem a jazzben gyökerező, egyszeri és egyedi tör­ténés volt, amit Charles Lloyd – a Mester, ahogy szólították – szellemisége fogott egy­ség­be.

(Charles Lloyd koncertje, MŰPA, február 25.)

(Magyar Nemzet, 2012)