Koncz Zsuzsa énekel

 

Átléptem a Rubikont: olyan korba értem, hogy gyermekeimmel együtt hallgattam meg Koncz Zsuzsa műsorát a debreceni Bartók teremben. Kíváncsi voltam, miképpen fogadják azt a zenét, amely életem egy szakaszában oly fontosnak tűnt számomra.

Sokan mások is hasonlóképpen csele­kedtek, már ami a gye­reklétszámot illeti. Bebizonyosodott, nem döntöttünk rosszul. Ami ben­nünket illet, a hétéves Anna végig feszült figyelemmel kí­sérte az éneket, s egy-két vers­szakot később citálni is képes volt. A hároméves Eszter első és logikus kérdése az volt, hogy miért olyan hangos a zene (épkézláb választ nem kapott rá), majd az iránt érdeklődött, hogy miért három gitár játszik (erről majd ké­sőbb), végezetül arra volt kíváncsi, hogy hová tűnt a dobos bácsi (pihent). Később, mi­után Bródy János csendes magánszáma köz­ben leesett a székről, és hangos ordítással zavarta meg a koncert meghitt légkörét, néhány percre eltávozott a teremből, de időben visszatért ahhoz, hogy Zsuzsa néni derékig érő haját látva megfogadja: ezentúl ő is fog sár­garépát enni, mert csak akkor nő ilyen bos­szúra a haja. Tehát a magunk részéről igen ered­ményesen zártuk ezt az estét.

Ami a papa érzéseit illeti, ő a koncertet megelőzően abba az előítéletbe hagyta ma­gát ringatni, hogy Koncz Zsuzsa mint jelenség mára kissé anakronisztikussá vált: a je­len s a jövő az erőteljesebben, ironikusabban fogalmazó előadóké. Be kellett látnia, hogy ítéletei tévesek voltak. Koncz Zsuzsa ma is ugyanúgy egyéniség, mint tizenöt év­vel ezelőtt volt. A dalok mon­danivalóját előtérbe helyezve ezen az estén is fontos gondolatokat közölt, műsora a ráadásokkal határozott kiállássá szervesült, s utat talált azokhoz, akiknek világszemlélete, életérzése az övéhez hasonlóan alakult az eltelt másfél évtizedben. Koncz Zsuzsa ma szebben, hatásosabban énekel, mint valaha; eszközei pu­ritánok, de jól megválogatottak. Köszönet il­leti azért, mert ugyanazt az erőt érezhettük magunkban műsora végén, mint ami annak idején feszített ben­nünket. Ilyenkor derül ki, hogy továbbra is szükségünk van rá: legújabb dalaira ugyanúgy, mint a régiekre, amelyeket már unásig ismerünk lemezekről, de élőben hallgatva mégis, ma is képe­sek megborzolni rejtett, talán eltemetett érzéseinket.

Nem volt egyenletes a műsor, s különösen a hangosítást érheti kifogás (a szöveget alig lehetett érteni), de a vastaps és a háromszori ráadás jelezte: valami megtörtént ezen az estén, ami csak itt történhetett meg.

(Hajdú-bihari Napló, 1986)