Pokol és mennyország (Charles Mingus)

 

A nagybőgő mestere, zeneszerző, hangsze­relő, zenekarvezető: 75 éve ezen a napon született Charles Mingus amerikai néger muzsikus, a jazz történetének jelentős újítója.

Útja a hagyományos New Orleans-i jazztől indulva a swingen és a modern irányzatokat megalapozó bop stíluson át ve­zetett saját, öntörvényű előadói és kompozíciós világának megtalálásáig. A negyvenes évek még Louis Armstrong trombitás és Woody Herman klarinétos zenekaraiban találják, országos ismertségre azonban Red Norvo vibrafonos triójában tesz szert. Ezt követően a jazz olyan nagy személyisé­geivel játszik, mint Duke Ellington, Art Tatum zongorista és a bebop létrehozói, Bud Powell zongorista, Dizzy Gillespie trombitás és Charlie Parker szaxofonos. Zeneszerzői kvalitásai az ötve­nes évek második felében bontakoznak ki, a következő két évtizedben jazztörténeti jelentőségű lemezek (Pithecantropus Erectus, Mingus Ah Um, Tijuana Moods, Min­gus Presents Mingus, The Black Saint and the Sinner Lady) sorát készíti olyan szólis­tákkal, mint Eric Dolphy, Booker Ervin, John Handy szaxofonosok, Jaki Byard zongoris­ta, Dannie Richmond dobos.

Charles Mingus teljesítménye történeti és stiláris tágasságát tekintve felülmúlja a jazz legnagyobb egyéniségeiét is. Bőgős­ként virtuóz technikára tett szert, mindent el tudott játszani, amit akart. Ő volt az első modern nagybőgős, aki a hangszer kísérő funkcióját megtartva, de azt meghaladva partnereivel újfajta, párbeszédes játékmódot alakított ki. A nagybőgőt szinte zongoraként kezelte: egyszerre szólaltatta meg a basszusmenetet, az abban foglalt harmóni­át és a rögtönzött ellenszólamokat, így ve­zette együtteseit.

Zeneszerzőként csaknem minden szerze­ményében meghaladta a hagyományos blues- és dalformákat: ritmikai kontraszt­jaival – fél- vagy kettőzött tempók, kiállá­sok, csúsztatott metrumok –, gyakori textú­raváltásaival, mellbevágó disszonanciáival, a káoszt idéző, kollektív rögtönzéseivel, többszólamú, terjedelmes szerzeményeivel a free (szabad) játékmód előfutárává, a mo­dern jazz úttörő egyéniségévé vált. A kvartettől a nagyzenekarig mindenféle formációval dolgozott; az általa szervezett alkotóműhelyekben fokozatosan elszakadt a kottázástól, és a zenei folyamatokat sze­mélyesen irányítva, muzsikustársai alkotó hozzájárulásával hozta létre egyedi hangzá­sú műveit.

Ha a pokol és a mennyország megfér egy emberben, akkor Charles Mingusban talál­kozott a kettő. Nyughatatlan önérvényesítő akarata, rettegett hangulati ingadozásai, vi­haros színpadi megnyilvánulásai a kozmi­kus szeretet, az (ön)emésztő szenvedély és a vulkánszerű energiakitörések különös elegyét alkották zenéjében.

Testét, lelkét felőrölte ez az életnél na­gyobb élet: 56 évesen súlyos betegség ve­tett véget evilági pályafutásának. Életműve befejezetlenül is teljesnek, a huszadik száza­di egyetemes zene kiemelkedő teljesítménye.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)