Kullancsok és kritikusok

 

„Független szellemű, erős művészegyéniség mostanság nem kapott jobboldali többségű ön­kormányzattól színházvezetői megbízatást. Kivételnek látszhatott Vidnyánszky Attila, aki ed­dig nemcsak rendkívüli tehetségű, de önálló szellemiségű rendezőnek, igazi színházteremtő egyéniségnek mutatkozott. Ám mióta hallottam Szentendrén a rendezésében játszott Dundo Maroje előadása előtti rasszista bevezetőt (amely szerint indiai eredetű kullancsemberek élnek köztünk, s ezeket még el is tanácsolták a produkció élvezetétől), azóta kételkedem e tehetség igazi értékében” – írja Zappe László „Minden hatalmat!” című jegyzetében (október 2.)

Politikailag egyre korrektebb világunkban a rasszista minősítés egyenlő a fehér halállal. Az, aki a politikai korrektség őshazájában, az Egyesült Államokban származási vagy vallási alapon tesz megjegyzést embertársaira, örökre kiiktatja magát a társadalmi nyilvánosságból, és jobb, ha egy távoli bolygón keresi az érvényesülés lehetőségét. Magyarország legolva­s­ottabb napilapjának szerzője nem színikritikában, hanem vezércikkben sütötte rá a rasszista bélyeget az általa – eddig – rendkívüli tehetségnek tartott rendezőre. Nem vagyok Vid­nyánsz­ky foga­dat­lan prókátora, de jelen voltam az október 3-iki debreceni bemutatón, meg­hall­gattam a kifogásolt prológust, és indíttatva érzem magam, hogy cáfoljam az igaztalan vádat.

Az évtizedek óta színikritikusként is tevékenykedő Zappe László bizonyára találkozott már a Dundo Maroje szövegével. Ha mégsem, lett volna lehetősége, hogy kiderítse: a fából faragott papagáj-, majom-, béka-, szamártestű és kecskelábú lények – a kullancs-emberek – nem a ren­dező szüleményei, hanem a szerző, Marin Drzic fantáziájának teremtményei. A prológust is ő helyezte a mesés Indiába – nem számolva azzal, hogy a fabulát, a mítoszt és a korabeli való­ságot ötvöző, szinte mindent és mindenkit kifigurázó reneszánsz komédiájának felvezetése fél évezreddel később milyen következtetésekre ragadja egy magyar napilap jegyzetíróját.

„Gondolta a fene” intézhetnénk el Arany János sokat idézett mondásával a rendező helyé­ben az ügyet, ha csupán képzettársításról, és nem súlyos ítéletről volna szó. Kétségtelen, a világot sokféle szemüvegen át lehet nézni, de a Ribillió Rómában debreceni előadásának vég­letesen leegyszerűsítő és félrevezető értelmezése volna az aktuálpolitikai megközelítés. Veszé­lyes játék ez: aki rasszizmust kiált ott, ahol egy embertípus van terítéken, úgy jár, mint a far­kassal riogató pásztor. Senki nem fog hinni neki akkor, amikor az tényleg megjelenik.

(Hozzászólás - Népszabadság, 2009)