Mesterkurzus (David Pownall)

 

Zsdanov a szerepét tanulja. Jele­nésére vár, közben a zeneművészek kongresszusán tervezett felszólalá­sának szövegét gyakorolja. A gra­mofonról dixieland-muzsika szól.

Nyílik az ajtó, fegyveres örök kísé­retében belép Prokofjev és Sosztakovics. Zsdanov összerezzen, le­kapja a lemezt, de zavara csak egy pillanatig tart. Felölti fölényes, ki­oktató pózát, s lekezelően beszédbe elegyedik a várakozó vendégekkel. Hirtelen vécéöblítés zaja hallatszik a szoba sarkában felállított hatal­mas, csak combtőig látható szobor talapzata mögül. Sliccét gombolva Joszif Viszarionovics Sztálin lép a jelenlévők közé. Megkezdődik az előadás.

A fő­szerep természetesen Sztáliné. Hol nyájas, hol vérszomjas macskaként játszik a megszeppent egerekkel. Valósággal brillíroz: mosolyog, ba­rátságosan érdeklődő, majd vérfa­gyasztó ordításban tör ki; aztán is­mét maszkot cserél. A két jámbor művész gyanakodva figyeli, hogy mire megy ki a játék: másfajta gon­dolatokhoz szokott agyuk nem látja át, hogy a tét a zenészek térdre kényszerítése az írók, festők stb. után. Zsdanov, a luciferi végrehajtó már mindent megfelelően elrende­zett a művészeti életben, csak a zene van hátra, ez a fogalmilag legnehe­zebben megragadható művészet; nem véletlen, hogy a hírhedt kulturnacsalnyik gyűlöli a vele szemben állókat. Folyik a vodka, a vezér egy­re sűrűbben váltogatja álarcait, míg végül kibújik a szög a zsákból: arra akarja rábírni a komponistákat, hagyjanak fel avantgárd, a tömegek számára követhetetlen műveikkel, álljanak be ők is a sorba, szerezze­nek „népi alapokon álló" muzsikát. A küzdelem azonban függőben ma­rad: a nagyjelenet után Sztálin összecsuklik, elterül a zongorán; a vodka megtette a magáét.

David Pownall angol származá­sú író hangjátéka világpremierként került a debreceni Csokonai Szín­ház stúdiószínpadára Pinczés Ist­ván rendezésében, s öt éve még szenzáció lehetett volna. Az előa­dás pontos, a színészek derekasan helytállnak a jelenlét intenzitását felfokozó szűk játéktérben (a vezér: Oszter Sándor m.v.), ám az est nem kelt különösebb rezonanciát: a néző hűvös kívülállással szemléli az ör­dögi összecsapást. Néhány napja végezték ki a szomszéd országban Sztálin utolsó európai helytartóját. Európa keleti felében gyors fordu­latot vett föl a történelem kereke, négy évtizede várt változás zajlik le hetek, hónapok alatt. A mozdíthatatlannak hitt jelen helyébe a jövő reményteljes ígérete lép: a történe­lem színpada hatástalanítja a szín­padi történelmet. Teljhatalmú dik­tátor? Élet és halál uraként országló nagyvezér? Most már nem róla szól a történelem, a borzalmak legfel­jebb mementóként léteznek; a volt helyett a lesz az élet kérdése.

Joszif Viszarionovics és társai ezentúl legfeljebb Madame Tussaud panoptikumában lehetnek érde­kesek számunkra.

(ÚTON, 1989)