Az ígéretek éve

 

Karácsonykor nem hullott a hó, ellenben un­dok módon szitált az eső, ami szerencsére nem akadályozta meg a rádió műsorkészí­tőit abban, hogy összeállítások tucatjaival igyekezzenek ünnepi hangulatot kelteni. Ilyenkor a rádiónak kitüntetett szerepe van, hiszen a fa díszítése vagy az ünnepi menü készítése közben mégsem ülhet az ember a tévé előtt. Másnap aztán a család nagyobbik része a könnyebb ellenállás felé hajlik el, leg­feljebb a konyhába száműzött háziasszo­nyok kapcsolódnak a mikrohullámok mel­lett az éter hullámaira. Ezeken a napokon megkezdődik a nagy számvetés, az év fon­tosabb eseményeinek, eredményeinek (?) lajstro­mozása, ami a mámoros szilveszteri hangulatban jut a tetőfokára, hogy aztán el­sején kö­vet­kezzen a nagy kijózanodás.

Különkiadással búcsúzott az óévtől a 16 óra, a rádió közéleti hetilapja is. A megszo­kott­nál rövidebbre, alig órányira szabott adásban Farkas Zoltán felelős szerkesztő úgy minősítette az eltelt naptári ciklust, hogy ha 1995 Bokros Lajos, 1996 Tocsik Már­ta, akkor 1997 az ígé­retek éve volt. Ígéretet kaptunk arra, hogy csatlakozhatunk az Európai Unióhoz, a NATO-hoz, hogy meg­indul a gazdasági növekedés, hogy javul a közbiztonság, hogy felszámolják a maffió­zókat, hogy csökkennek a jövedelmi különb­ségek, s hogy javul a nyugdíjasok helyzete. Ígéretek, ígéretek, ígéretek – foglalta össze a magunk mögött tudott esztendőt a szer­kesztő, és ennek megszívlelésével ajánlotta figyelmünkbe műsorát, amelyben az év so­rán elhangzott érdekesebb riportjaikból szemelgettek.

Először Lámfalussy István, az Európai Monetáris Központ képviselője szó­lalt meg, aki az Európai Unióban bevezeten­dő új közös pénzt, az eurót mutatta be. Az­tán újra hallhattuk az osztrák-magyar ha­táron folyó szervezett embercsempészésről és korrupcióról készített, akko­riban feltűnést keltett riportot, majd Kovács László külügy­miniszter indokolta meg száz­huszadszor, miért előnyös az országnak a NATO-csat­lakozás. Ezt követően a szervezett al­világ másik tevékenységi formájával, a koldulás­sal ismerkedhettünk meg a Romániából im­portált kéregetők elbeszélése nyomán.

Létezik-e humánus pénzügypolitika? Erről vitatkozott a volt és a jelenlegi pénz­ügy­mi­niszter, Szabó Iván és Medgyessy Pé­ter. A műsor végül kitért az ominózus Pándy-ügy rész­leteire, amelyek felderítésé­re a rádió három prominens riportere fárad­ságot nem kímélve uta­zott el Brüsszelbe.

Ígéretek, ígéretek, ígéretek – így foglalta össze az eltelt évet bevezetőjében a felelős szer­kesztő, aki azonban nem csak ígért, ha­nem teljesített: elénk rakta a valóság néhány darabját is.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)