Könnygáz

 

Országos botránnyá dagadt a debreceni szociális otthoni visszaélések ügye. Fog­lalkozott vele a sajtó, az eset magára vonta a rádió politikai magazinjának, a 168 órának a figyelmét is. Ny­i­latkoztak az ügyben érintettek, köztük – egymásnak ellentmondóan – a város polgármestere és egyik alpolgármestere. A műsor köz­ben erre reagálva betelefonált a Szabad Demokraták Szö­vetségének elnöke, hogy vizsgálatot kezdeményez a két ellent­mondó vezető ellen, lévén mindketten pártjának tagjai.

A vizsgálat azóta megtörtént, a 168 óra pedig nem késlekedett a beszámolóval. Amint a párt szakértői megállapították, valóban visszaélések történtek a hírhedt­té vált intézményben, a leleplező ország­gyűlési képviselőnek – jóllehet kormány­párti – igaza volt, a polgármester igazat beszélt, az alpolgármester pedig nem beszélt igazat. A párt elnöke ennek meg­felelően fegyelmi vizsgálatot kezdemé­nyez a nem igazmondó ellen a helyi párt­szervezetnél.

Zűrzavarossá (tett) világunkban a nagy politikai csatározások közepette oázisként hatnak az efféle megnyugtató hírek. Íme, akad egy párt és egy rádióműsor az or­szágban, amely szí­vén viseli a magyar igazságot, és oroszlánt megvető bá­torsággal harcol a helyi hazugságok kén­köveit fújó cerberusok ellen (is), legyenek azok akár keblükön melengetett fiókák. Most már nyugodtan álomra hajthatják fe­jüket az aggódó debreceni polgárok, a szabadcsapatok kardélre hányják az el­lent, megszólalhatnak a harangok.

Ebben a nagy, hömpölygős meg­könnyebbülésben maguk a debreceniek talán el is feled­keznek arról, hogy a szo­ciális otthon ügyében elsősorban az ott élők, másodsorban a deb­re­ceni önkor­mányzat, harmadsorban a debreceniek az illetékesek; s ha nyakunkat hosszasan tekergetve körbetekintünk a pusztában, akkor sem látni semmiféle (párt)csapatokat, ame­lyek­re a kérdés tartozna. Ami­nek itt szava lehet, az egyes egyedül a lakosság által demokratikusan megvá­lasztott önkormányzat párt(propagan-da-)érdekektől mentes vizsgálata, és an­nak a köz­véleményt megnyugtató lezá­rása. A többi zsebkendő, vatta, orrfacsar – smafu.

Vigyázat, debreceniek: könnygáz a láthatáron!

(Hajdú-bihari Napló, 1991)