Külpol

 

Az élemedettebb korúak emlékezhetnek az időre, amikor a magyar rádióhallgató tájé­kozottabbnak mondhatta magát az orosz, az izraeli és az amerikai belpolitika eseménye­iben, mint abban, hogy mi történik a saját országában. Ennek természetesen oka volt, hiszen a párt és a kormány sikerein kívül alig akadt nevezetes esemény a Kárpát-me­dencében, ha meg vé­letlenül mégis előfor­dult, arról vagy nem, vagy csak szűrve ad­hatott hírt az akkor még nem közszolgála­tinak nevezett elektronikus média. A külpo­litika primátusa a rendszerváltozás tá­jékán megtörni látszott, de a béke(?) beköszönté­vel és a rádióscsapatok cserélődésével a hír­adások élén ma mintha újra gyakrabban esne szó az amerikai elnök egészségi állapo­táról vagy a száz hebroni lakos és a palesz­tinok összecsapásairól, mint mondjuk Deb­recen égető gond­jairól. A külpolitikai új­ságírók stábja csaknem évtizedek óta válto­zatlan, reflexeik sem sokat módosultak az idők során, így aztán a külpolitikai műso­rok ugyanazt a mértéktartó unalmat áraszt­ják, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt.

Egy, csak egy legény – pontosabban leány – van talpon e vidéken, akinek sikerült új han­got hoznia a darálómalom egyhangúsá­gába. Narancsik Ágota, a Harmincöt perc alatt a Föld körül című nemzetközi magazin szerkesztője és műsorvezetője önálló mű­fajt talált ki: csip­kelődő, évődő felvezető szö­vegeivel, humoros megjegyzéseivel, zenei betéteivel rendkívül élvezetessé tudja tenni az egyébként érdekességekre utazó, maga­zin jellegű összeállítást. Kétségtelen, ez a műsor nem a „nehézsúlyú" külpolitikai szemlék közül való (mint a Világ­óra), vi­szont a visszás eseteket, groteszk története­ket ironikus távolságtartással kommentáló hangvételével talán többet elmond az adott ország belső viszonyairól, polgárainak életéről, mint sok komolykodó elemzés.

Mi a titka e jó hangulatú, kellemes féló­rának? Mivel a tudósítók minden műsorban ugyanazok, csak a műsorvezető egyéniségé­re gondolhatunk. Arra a könnyed, szellemes, a kollégákat sokszor, de nem bántóan megszurkáló, a lényeget láttatni képes kommunikációs stílusra, amely az évek során Narancsik Ágota sajátjává vált. Távollétében próbálkoztak en­nek átvételével mások, de csak erőltetett jópofáskodásra futotta belő­le. (Mint ahogyan a már címével is feltű­nést kelteni igyekvő Öt kontinens száz bot­ránya című adást is izzadságszag lengi be.) Ez a módszer természetesen nem vihető át minden műsorra, de itt tökéletesen a helyén van. Elhiteti a hallgatóval, hogy azok a bor­zongatóan mulatságos esetek, amelyekről hírt kap, akár itt, Magyarországon is meg­történhetnének.

(Hajdú-Bihari Napló, 1997)