Tüntetőleg

 

Van egy szó, amely úgy terjed a magyar nyelvben, mint állóvízben a hínár. Az ide­gen szavak szótára latin eredetűnek tudja, és négy jelentését adja meg, úgy, mint 1. be­mutatás 2. szem­léltető bizonyíték 3. tünte­tés 4. (katonai) cselmozdulat az ellenség fél­revezetése céljából. A megfejtés: demonstrá­ció. Ez a szó nem a köznyelvben terjed ro­hamosan az utóbbi három évben, nem az ér­telmiség használja, nem a munkásság, de még a vele szövetséges parasztság sem azért vonult ki a Hősök terére a minap, hogy ezt a nyolc betűt a zászlajára tűzze.

Múlt szerdán „a társadalom legjobban fi­zetett" rétegei közé tartozó rendfenntartó erők szakszervezetei arra az elhatározásra jutottak, hogy nem érik be a havi bruttó 35-40 ezer magyar forint (HUF) ellát­mánnyal, hanem még magasabb javadalma­zást követelnek a kormánytól, és ennek nyo­matékosítására november 22-én tüntetést szerveznek Budapesten. Az információhoz való hozzájutás jogával élni akaró állampol­gár ilyenkor gyorsan bekapcsolja rádióké­szülékét, de a közszolgálati Kossuth rádió délutáni Krónika műsorában hiába várta a közlést. A hírcsokor élén szó esett ugyan a rendőri és fegyveres erők bér­kö­ve­teléséről, Budapest neve is elhangzott, de a bemondó az említett erők tiltakozó akciójáról beszélt, ami, különös egybeesés, november 22-re várható. Az állampolgár, mivel bővíteni akarta tájékozottságát, egy óra múlva be­kapcsolta a közszolgálati televízió l-es csa­tornájának a híradóját, ahol azt hallotta, hogy a már többször említett erők demon­strációra készülnek, véletlenül ugyancsak november 22-én, a fővárosban. Fertályóra elteltével kezdődött a Kossuth esti króniká­ja, amelyben nemhogy a hírek élén nem tör­tént említés a tervezett meg­moz­du­lásról, ha­nem mintegy mellékesen, a kormányülés so­kadik napirendi pontjaként arra adott válasz ismertetését követően jött e közlés, hogy a rendőri és fegyveres erők bérköveteléses tüntetést terveznek Budapesten, novem­ber 22-én.

A közlésekből az ország állampolgárai megbizonyosodhattak arról, hogy a főváro­siak élete sem éppen fenékig tejfel. Belegondolni is rossz, mi mindennek lesznek kitéve november 22-én: a rendfenntartó testü­letek tagjai előbb tiltakozó akciót bonyolí­tanak le, aztán de­monstrálnak, végül bérköveteléses tüntetésen vesznek majd részt. Hogy azok az erők, ame­lyek múltkor a Hő­sök terén kétszáz nyugdíjas tüntetésének szétoszlatása közben, mintegy mellékesen, megbilincselték az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik vezetőjét – ugyanis ne­kihajtott autójával egy rendőrnek – mivel töltik majd ezt a demonstráló napot, arról a közlemények nem szóltak.

(Hajdú-bihari Napló, 1997)