Levél a MUOSZ-nak

 

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

Hajdú-Bihar megyei vezetősége

Tisztelt Vezetőség!

Olyan ügyben kérem a MUOSZ helyi csoportjának közben­járását, amely a lapszerkesztés és a lapkiadás viszonyának.számomra eddig ismeretlen, tisztázatlan kérdéseit veti fel.

Az Egyetemi Életet előállító Kinizsi Nyomdától 1988. április 21-én – miközben a másnap esedékes imprimálás felől érdeklődtem – arról értesültem, hogy az EÉ kéziratait és tükreit Bokor Ferenc, a Lapkiadó Vállalat alkalmazottja dr. Szabó Imréné igazgató utasítására bevitte a vállalat központjába. Azonnal felhívtam dr. Szabó Imrénét, aki elmondta: belső utasítás érkezett arra vonatkozólag, hogy a FIDESZ-szel kapcsolatban ne jelenjen meg a lapokban közlemény, s ezt kívánta ellenőrizni a kéziratokban, mivel engem személyesen nem tudott elérni. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ebben az időben egy órán keresztül a vállalat központjában tartózkodtam, s az EÉ szerkesztőségében az után kerestek telefonon, miután a kéziratok már.bekerültek a nyomdából).

Közölte továbbá az igazgatónő, hogy az anyagokat átolvasva az egyikben olyan passzust talált, amelyben egy párt­tag hallgató bírálja a „KEB-nek a négyek kizárására vonatkozó döntését. Azt javasolta, hogy mivel ez ellenkezik a hivatalos állásponttal, csak szerkesztői megjegyzéssel közöljem a cik­ket, illetve konzultáljak róla a városi vagy az egyetemi párt­bizottsággal. Az igazgatónő tudomására hoztam, hogy az egyetemi pártbizottság, mint a lap politikai felügyeletét ellátó szerv, engem bízott meg a felelős szerkesztői teendők ellá­tá­sával, ettől függetlenül a másnapi imprimálásig gondolkodni fogok ja­vaslatain.

Ezek után rendkívüli meglepetésként ért másnap, pén­teken Lajkó Károly mb. párt­bizottsági titkár értesítése, hogy az inkriminált cikk fénymásolatban hozzá került példánya (kézirata) alapján szeretne velem beszélgetni az abban foglaltakról. (Ismét zárójeles meg­jegy­zés, tájékoztatásul: a megbeszélésre felháborodásom ellenére elmentem, ahol a vélemények kicserélése után egymást kölcsönösen kielégítő megállapodásra jutottunk. A kifogás lényege formai: párttag nyilvános fórumon nem bírálhatja a felsőbb szervek döntését. Némi rövi­dítéssel a nyilatkozó vé­leményének érdemi része benne maradt a cikkben, a felelősség kölcsö­nös vállalásával.)

Az esettel kapcsolatban a következők kivizsgálására kérem a MUOSZ helyi vezetőségét:

1. Próbáljon magyarázatot keresni arra, hogyan kerülhetett az EÉ nyomdába leadott kézirata fénymásolatban a KLTE párttitkárának kezébe.

2. Van-e jogköre a lapkiadó igazgatójának arra, hogy a nyomdának felelősségvállalás terhe mellett átadott anyagokat (kéziratok, laptükrök) elvitesse a nyomdából?

3. Az ügyben meddig terjed a szerkesztői felelősség, és hol van a kiadói igazgatói jogkör határa?

Javaslom, hogy – mivel az eset általánosabb sajtóirányítási tanulságokat is tartalmazhat – a vizsgálat eredményét hoz­zák a MUOSZ helyi tagjainak tudomására.

Debrecen, 1988. április 25. 

Turi Gábor

az EÉ felelős szerkesztője