Úton Röfivel

 

Cegléd előtt jött be Röfi az első osztályú szakaszba. Első osztály? Ilyen koszos üléshuza­tokkal, mocskos függönyökkel még nem találkoztam vonaton, pedig már utaztam eleget. Mindegy: lekéstem az utol­só gyorsot, a különbözeti kedvezmény legalább így kárpótoljon ezen az éjsza­kai személyen. A másod­osztály még ennél is rosszabb.

Röfi (ez a név jutott rög­tön eszembe róla, pedig tu­lajdonképpen bagatellizálja a lényeget) a haverjával csörtetett be a szakaszba. Vörös, göndörkés hajával, nagy, busa fejével, nadrág­szíjából kitüremkedő po­cakjával, koszos műanyag dzsekijével; úgy negyvene­sen. A haver rögtön levág­ta magát az egyik ülésre, s máris húzni kezdte a lóbőrt. Röfi előbb nyújtózott egyet, majd - mint a ku­tyák - felemelte a jobb lá­bát, és szellentett. Aztán ő is elnyúlt a plüss­üléseken, előbb jobbról, majd balról keresve a kobakjának ké­nyelmes pozitúrát. De jó darabig nem találta a he­lyét. Izgett, mozgott, nyö­gött, hangosan ásítozott; olyan magabiztossággal, mint otthon. Pontosan ve­lem átellenben.

Nem voltunk sokan a szakaszban. Röfi mögött egy idősebb házaspár ült, de hamar le­szálltak; mint az a nő is, aki a szakasz másik végében foglalt helyet. Egyedül maradtam Rö­fiékkel. Egy idő után azt vettem észre, hogy Röfi néz. Az ilyen Röfik mihamar elkezdik nézni azokat, akiknek szakálluk van és könyvet tartanak a kezükben. Nem tetszik nekik a szakáll, és nem tetszik nekik a könyv, s ennek előbb-utóbb jelét adják. Kezdtem magam kényelmetlenül érezni, mert látván Röfi te­tovált kezeit, semmi kétségem nem lehetett afelől, hogy Röfinek bizonyos vo­natkozásban oka van erre a fene nagy magabiztosság­ra. A hozzá hasonló Röfik megtalálják a módszerét annak, hogy rettegésben tartsák környezetüket - s most én vagyok Röfi kör­nyezete. Fontolgatni kezd­tem lehetőségeimet. Húz a szél befelé az ablakon, ez már önmagában elég ok volna a helyváltoztatásra. De hátha a másik kocsi még hidegebb. Kü­lönben is, feltűnő volna, ha felcihelődnék, és mégsem szállnék le. Röfinek mindenre van sze­me.

Mire idáig jutottam, Rö­finek lecsukódott a szeme. Végül őt is elnyomta a buzgóság. Egy darabig fel­lélegezhetek. Van idő a to­vábbi stratégia kidolgozá­sára, s hátha nem ébred fel Debrecenig.

Hajdúszoboszlón ébredt. Néhány velőtrázó ásítás je­lezte tudatának aktivizáló­dását. Vaka­rózott, nyögött, böfögött, majd felült és krákogni kezdett. Eztán jó párszor a padlóra köpött. Édes szóval noszogatta ha­verját. Így futottunk be a végállomásra. Már nem vol­tam érdekes számára. A kocsiból természetesen ő szállt le először. Nem sie­tett: ráérősen bandukolt a kijárat felé. Én iparkod­tam, mert amikor évekkel ezelőtt utoljára ezzel a vo­nattal érkeztem, még fél­órát kellett várni taxira. Most persze más a világ, bőven akadt szabad kocsi. Beültem az egyikbe, s meg­adtam a címet.

Ezerötszáz kilométer volt mögöttem Jöttem repülő­vel, jöttem vonattal, jöt­tem taxival. Éjjel három­negyed egy van. Fizetek, kinyitom a ház ajtaját: a lift nem működik. Fogom a csomagokat és fölcaplatok a hetedik emeletre. Itthon vagyok.

(Hajdú-bihari Napló, 1985)