Debrecen non coronat?

 

Nézem október 23-án késő este a televízió képes be­számolóit a budapesti megem­lé­ke­zésekről. Több száz, több ezer ember az egyes helyszíneken, zászlók, gyer­tyák, virágok, könnyes tekintetű, átszellemült arcok. Vonulnak a sorok; karéjban állják körül a hallgatók a szónokokat. Történelmi hangulatot árasztanak a film­kockák, a kegyelet méltósága és a szám­vetés elszántsá­ga sugárzik a képernyőről.

Nézem a televíziót, s közben emlékezem: a délelőtti, debreceni ünnepségre alig több mint ezer ember gyűlt össze. Vakítóan sütött a nap, ugyan úgy, mint harminc­négy évvel ezelőtt; és pártatlan, méltóságteljes emléke­zésre hívták a város lakóit a forradalom és szabadság­harc egykori vezetői.

Debrecen azonban mozdulatlan maradt.

Középkorú vagy idősebb emberek jöttek el. Tíz után kezdtek gyülekezni az Egyetem téren, a már nem üze­melő szökőkút környékén, egymással csendesen be­szélgetve, régieket idézve. Az egyetem most is kitett magáért: befogadta az emlékezőket, s mint azon az őszi napon, gyújtópontja lett a debreceni politikai életnek. Kossuth Lajos nevét viseli az intézmény, homlokzatá­ról mára lekerült a kalászos, csillagos címer; minden adva volt a történelmi főhajtáshoz.

Kivéve a város lakosságát.

Akik eljöttek, ott voltak. Hallgatták a szónokokat, ke­resték az ismerős arcokat, s jóleső érzéssel nyugtázhat­ták: igen, ő is, ők is. Mi is. Itt vagyunk.

Csak a távollévők hiányoztak.

Öt-tíz éve, amikor még kellett ünnepelni, több tízez­ren vonultak fel május elsején, s hallgatták a lánglelkű szavalatokat március 15-én. Amióta szabad ünnepelni, pár száz ember magánügye a történelem Debrecenben.

Így látják a változásokat, vagy fontosabb tennivalók akadtak a kiskertben?

A félelemre most már ne hivatkozzon senki.

Hol maradt az egyetemi ifjúság, amely annak idején kezébe ragadta a lázadás zászlaját, s három hete is az utcára vonult ösztöndíjemelésért?

Ott álltak a szónokok a lépcsőn, kitűnő hangberen­dezés közvetítette üzenetüket - de nem volt, aki meg­hallgassa őket. Akik eljöttek, azoknak nem kellett üzenni: ők maguk voltak az üzenet.

Az ünnepség amúgy jól sikerült. Puritán, tartalmas emlékezés résztvevői lehettek a jelenlévők. De a kese­rűség nemcsak a szónokok szívében bujkált.

Hallgat a mély?

Nem érdekesek az okok. Nap volt, ünnep volt, első ízben nemzeti színben.

Cívis fohász?

Néma gyereknek nem érti szavát a történelem.

(Hajdú-bihari Napló, 1991)