Enyém, tied...

 

A konkrét program még nem készült el, de a tézi­seket már kidolgozták - hangzott el tegnap a kor­mány privatizációs terveit ismertető sajtótájékoztatón. A lényeg: különböző technikákkal kívánják magán­kézbe adni az állami tulajdonban lévő javakat.

A 2400 milliárd forintnyi va­gyonból tavaly és az idén mind­össze 200 milliárd talált és talál gazdára: a maradék 2200 mil­liárd kiárusításra vár.

Ízelgetem az összeget, de képtelen vagyok felfogni mértékét. Úgy vagyok ezzel, mint a lakosság jelentős része: nem értek a pénzhez. Költeni tudom, megkeres­ni nem. Attól tartok, nem sok részem lesz a privati­zációban; ez a másfajta tehetségűekre vár. Hazudnék persze, ha azt mondanám, hogy megvetem azt a te­hetséget. Titokban inkább irigylem, bár tudom jól, hogy a pénz nem boldogít. A baj csak az, hogy a pénzte­lenség még kevésbé...

Kinek áll akkor a privatizáció? Egymillió vállalko­zóról szól a fáma, akik hamarosan jelentős tőkével gazdálkodhatnak. No, igen. Azt hiszem, soha nem fogom elfeledni azt a találkozást, amely kies lakóte­lepi házunk liftjében egy társasággal összehozott. Két fiatal házaspár jött valakihez vendégségbe: kikenve-kifenve, illatosan, pezsgősüveggel a hónuk alatt. Egymás mellett álltunk meg a parkolóban: ők egy Audiból szálltak ki, én meg a Tra­bantommal érkeztem haza egy vidéki gyűlésről, ahol a rendszerváltozás ügyében szóno­kol­tam. Lifttársaim vidámak, kipihen­tek voltak, mulatni érkeztek, a legdivatosabb göncök­ben, a maguk naprakész primitívségével. Nem kétsé­ges, vállalkozók voltak, az ilyesmi meglátszik az emberen, mármint ha vállalkozón a dagadt zsebeket értjük. Megnéztem: duzzadt volt a zsebük.

Másfél éves úgymond ellenzéki politizálás, pénz­nemkeresés, család-elhanyagolás, nép­ben-nemzetben gondolkodás után ott, a liftben, kifacsart citromként szembesültem a kér­déssel: hát ezeknek, ezekért csi­náljuk? Azért gyűlésezünk, kockáztatunk, őrlődünk, áldozunk, hogy ezek az üresfejű, műveletlen, csak a pénzkereséshez értő fajankók nyugodtan mulatoz­has­sanak? Hogy a privatizációban pénzükkel újabb pén­zeket fialtatva az új uralkodó osztály soraiba emelked­jenek? Hogy ők legyenek a rendszerváltozás nyerítő nyertesei?

A lift megállt, én kiszálltam, ők utaztak tovább. Másnap, harmadnap, meg azután is újabb gyűlésekre mentem, családomat elhanyagoltam, pénzt nem kerestem. Tudomásul vettem: nekem ez a szerep jutott. Ilyen egyszerű és ilyen kegyetlen a törvény: van, aki dolgozik, és van, aki inkasszál. Ennek a folyamatnak, ami most Magyarországon zajlik, lesznek nyertesei és vesztesei. Nem kizárt, hogy azok, akik a változásért mindent kockáztattak és feláldoztak, nem lesznek a nyertesek között. Ez ilyen játszma. A pénz világában azok szólhatnak, akik értenek a pénzhez. Meg a pri­vatizációhoz.

Amúgy nincs bennem keserűség, így születtem. Mégis, hiszek abban - s ezért tényke­dem ezután is -, hogy jobb világ jön. Amiben min­denki azzal foglalkozhat, amihez ért. S reméljük: meg is él belőle.

Unokáink látni fogják...

(Hajdú-bihari Napló, 1990)