Kampánylesen

 

Kampányolunk. Járjuk a vidéket, keressük a felületeket, kenjük a pla­kátokat. Három nap múl­va arra já­runk, üres falakat találunk. A menő manó a Tovarisi, konyec. Vagy azért tépik le, mert gyűlölik, vagy, mert szeretik.

A MAHIR-es bérra­gasztó nyomában lépked a leszedő, s még azon nedvesében elemeli a katonasapkásat. Jönnek az irodába a rajongók, pénzt ígérnek, csak sze­rezzünk. Nem hiszik el, hogy elfo­gyott. Gyanakodnak. Mások tilta­koznak, ki ne rakjuk: túl erős.

Pénz kellene, de nincs. Zsebből fizetünk mindent, a kultúrtermeket, a fényképes szóró­lapokat, az úti­költségeket. A képviselőjelölt-jelöltek arca egyre búskomorabb. Hol van még a hó vége?

Beszélünk. Az utcán, az irodá­ban, gyűléseken, a kamerák előtt. Beszélni nehéz. Akiből annak előt­te folyt a szó, most partra vetett halként tátog. Ki vesz ma képvise­lőjelöltet? Szépnek, okosnak, meg­nyerőnek, daliásnak, zengőnek. mindentudónak, támadhatatlannak lát­szani - ez a mi munkánk, s bi­zony, nem kevés. Sok. Dolgozik a stáb, izzad a jelölt. A stúdióban tü­zelnek a kamerák, a jelölt, mint a jégcsap. Negyven év bénultsága? Ő még har­mincnyolc sincs.

A fenyegetések. Nap, mint nap. Vörös Szekfű Brigád a Grósz-ügy után: sürgősen váltsatok útlevelet. mert megyünk. Béreltünk nektek helyet a 30l-es parcellában.

Kampányolunk. A többiek is. Vajon mit tartogatnak? Legelőször az SZDSZ jött ki a plakátokkal, há­rom nappal a hivatalos kezdés előtt. Az öveiket szedték le leghamarabb. Aztán a Hazafias Átmentő Koalíció. Most az Agrárszövetség és a szocdemek nyomulnak. A kisgazdák hallgatnak, szép csendben össze­szedték a cédulákat vidéken. Mód­szerek? Azok vannak. A téeszelnök parancsba adta beosztottjainak: in­dulás a cédulákért. Kifogás? Nem muszáj ott dolgozni annak, aki nem akar. A gimnázium igazgatója (MSZP-delegált) tanít­ványait küldte, még a szomszédos faluba is. Eszét elivottat mozgósítottak a kisgazdák amott egy liter pálinká­ért: gyűjtötte is szaporán a hason­szőrűektől. Példák százával, minek szapo­rítsuk.

Árgus szemekkel figyeljük egy­mást. Magunkat is. Nehogy egy rossz mozdulat, egy hibás hang­súly! Megváltozunk: szereplők let­tünk. Új a színpad, szokni kell még a kulisszákat. Gyomrunkban görcs. Bírjuk-e végig?

Az irodában mindig történik va­lami. Mindennap jönnek fel a lép­csőn, ismeretlen öregek, bottal, nagyanyók, apókák. Hozzák a cédulákat. Maguktól. Nekünk már nem sok van hátra, mondják szemüket törölgetve. de az unokák! Értük hozzuk.

Dörzsöljük mi is a szemünket. Benne vagyunk, benne, a közepé­ben.

(Magyar Fórum, 1990)