A szaxofon géniusza (Charlie Parker)

 

Ellentmondásos utóélete van a jazz legnagyobb szaxofonosának. Charlie Parkert a jazz­történet a műfaj féltucat meghatározó stílusteremtő művészei kö­zött tartja számon, lemezei már csak a kö­telező hódolat okán is a gyűjtemények nél­külözhetetlen darabjai, de felvételeit ritkán játsszák a rádiók, és csak hébe-hóba hang­zanak fel a jazzhívek hi-fi-elefántcsonttornyaiban. Ennek oka részben ma­gában a Parker nevével fémjelzett, forra­dalmi újításokat hozó, ám napjaink kon­zervatív és fúziós ízlésvilága számára nehe­zen emészthető bebop stílusban, részben a negyvenes-ötvenes évek kezdetleges felvé­teli technikájában keresendő. Ez a rögtön­zésközpontú zene nemcsak nyughatatlan természetével, olykor követhetetlenül indázó im­provizációival és zaklatott ritmikájával tartja magá­tól távol a jazzhez a populáris zenék felől közelítő érdeklődőket, de nélkülözi azt a hangzásbeli minősé­get is, amely a hangtechnika fejlődése miatt elkényeztetett fülnek élvezetet nyúj­tana. Charlie Parker életműve olyan, mint az indiaiak szent tehene: tisztelet övezi, és érintetlen.

Parker történelmi jelentőségű felvételeinek zöme két lemezki­adóhoz, a New York-i Savoy­hoz és a Los Angeles-i Dialhez kötődik. Az év­tizedek során ilyen-olyan változatban, újra­kiadásban már minden elérhető anyag megjelent lemezen, majd CD-n, de több mint fél év­századot kellett arra várni, hogy a két cég jogutódai félrete­gyék ellentéteiket, és a The Complete Savoy and Dial Recordings címmel gyűjtemé­nyes formában, nyolc CD-n közösen jelentessék meg a zseniális szaxofonos valamennyi általuk rögzített felvételét. A történelmi vállalkozás méltó kön­töst, egyedi csomagolást kapott, a hangminőség a legkorszerűbb techni­kának kö­szönhetően minden korábbi­nál jobb (bár esetenként így is alatta marad a hallgathatósági kü­szöbnek). Az anyag az 1944-től 1948-ig terjedő időszakot fogja át, helyet kaptak benne Parker mások zenekaraival, majd saját együtteseivel készített felvételei. A mu­zsikustársak között olyanok nevével találkozni, mint Miles Davis, Bud Powell, Dizzy Gillespie, Max Roach, John Lewis, Erroll Garner. Valamennyien ott bábáskodtak az új stílus megszületésénél. Sorjáznak Parker klasszikus, olykor a stúdióban sebtiben lejegyzett szerzeményei, a Billie's Bounce, a Now's the Time, a Ko-Ko, a Yardbird Suite, az Ornithology: a ze­nei invenciónak és az alko­tó­erőnek olyan burjánzó időszaka volt ez, amely a jazz csúcsaira röpítette a rövid életű Charlie Parkert.

Ezt a páratlan kiadványt a hang­technika fejlődése és a kiadói szándé­kok találkozása hívta életre. Történeti jelentősége felbecsülhetetlen, ám használhatóságát két szempont korlá­tozza. Az egyik az összkiadásokkal együttjáró sajátosság, az alternatív, sokszor töredékben maradt felvételek sokasága. Ez a teljesség ára. A másik a doboz fogyasztói ára, ami Ameriká­ban 140 dollár fölött van. A Savoy- és Dial-összes ezért aligha válik az alkal­mi Parker-hallgatók min­dennapos táplálékává. Ez a csemege a gyűjtők asztalára való. Akiknek, mint tudjuk, semmi sem drága.

(Magyar Nemzet, 2001)