Puccs után

 

Drámai percek zajlottak le tegnap a debreceni közgyűlésben, már amennyire a zárt ülést köve­tő sajtótájékoztatón el­hangzottakból erre következtetni lehet. Bizalmi szavazást kért maga ellen Hevessy József polgármester, mert pártja, az SZDSZ egy csoportja lemondásra szólította fel.

Ugyanezen az ülésen jelentette be ki­lépését ugyanebből a frakcióból a város­fejlesztési bizottság elnöke is, mert képte­len volt magában tovább ütköztetni a párt-és a városérdekeket.

A soproni és a budaörsi polgármester lemondatásának ügyéről napok óta cik­kezik az or­szágos sajtó, és csak egy haj­szál – pontosabban az érintett jól időzített taktikai válaszlépése – választotta el Deb­recent attól, hogy hasonló okból a lapok címoldalára kerüljön. A kore­ográfia mindenütt hasonló: saját pártjuk indított támadást a vezetők ellen, akik ugyanazzal az érvvel védekeztek: nem hajlandók a pártérdekeket a telepü­lés érdekei elé helyezni.

Várható volt, hogy a debreceni önkor­mányzati választási eredmények a győz­tes SZDSZ és Fidesz közötti ellentétek kiéleződése miatt nem a békés, felhőtlen prosperálás időszakát hozzák el az or­szág második városának történetében. Mégis, az a polarizáció, amely testület­ben az első percben megindult és a teg­napi puccskísérlettel első csúcspontjá­hoz érkezett, a legborúlátóbb sejtéseket is felülmúlja. Mert, mint tudni lehet, a párt-, nézet- és érdekkü­lönbségek nem­csak az SZDSZ-frakción belül, hanem a polgármester és az alpolgármesterek között, sőt az alpolgármesterek egymás közti viszonyában is szakadással fe­nyegetnek. Ezt csak felerősítette az SZDSZ-es és MDF-es alpolgármester mellé utóbb jelölt Fideszes a­l­polgármester megválasztása.

A puccskísérlet a „merénylők" felké­születlensége miatt ezúttal nem vezetett sikerre, de ezt aligha értékelhetjük a városérdekek természetes érvényesü­lésének. A konfliktus most megoldódni látszik – a polgármester elismerte, hogy hibákat is elkövetett –, de a színfalak mögött vélhetően tovább folyik majd a harc a hegemóniáért. Amit az egyszerűség kedvéért minden érintett úgy nevez: városérdek.

(Hajdú-bihari Napló, 1992)