A párbeszéd jegyében (Debreceni Irodalmi Napok)

 

A magyar irodalmi életben fontos szerepet betöltő, nagy hagyományokkal rendelkező Deb­receni Irodalmi Napokat ebben az évben új elképzelések jegyében, módosult arcéllel rendezi meg Debrecen város önkormányzata.

A háromnaposra bővülő találkozót az irodalom ünne­pévé kívánjuk tenni, ahol egymás mellett jelennek meg a különböző irodalmi felfogást, világ­látást és ízlést tükröző gondolatok, művek, személyiségek. Célunk az, hogy az utóbbi években szaktudományos jelleget öltött rendezvény középpontjába az alkotókat és az alkotásokat ál­lít­suk, és a sokszínűség jegyében fórumot teremtsünk a kortárs irodalom minden érdemleges törekvésének, irányzatának, alkotói megnyilatkozásának. A program tengelyét képező tudo­mányos tanácskozás köré az idelátogató írók érdeklődésére és részvételére is számot tartó, a város értelmiségét, irodalomkedvelő közönségét, tanuló ifjúságát megcélzó, a társmű­vé­sze­teket is bevonó programokat szervezünk.

A megújuló irodalmi napok programját háromtagú kuratórium állította össze, melynek tagjai: Aczél Géza költő, az Alföld folyóirat főszerkesztője, Görömbei András akadémikus, a Debreceni Egyetem Irodalmi Intézetének professzora és Simon Zoltán kritikus, a Magyar Írók Szövetsége helyi csoportjának titkára. A tanácskozás témája: „Ars poetica: az irodalom ön­ismerete”.

A rendezvénysorozatot Lászlóffy Aladár beköszöntőjével verses-zenés est nyitja. A honi szellemi műhelyeket bemutató sorozatban elsőként a Tiszatáj folyóirat estjére kerül sor. Örömmel köszöntjük városunkban a Móricz Zsigmond-ösztöndíjasokat, akik önálló műsor keretében lépnek az érdeklődők elé. A hagyományokhoz hűen az Alföld díjak átadására is az Irodalmi Napokon kerül sor. Ez alkalommal lehetőséget teremtünk arra, hogy a közönség közelebbről megismerkedhessen a szerzőkkel és írásaikkal. November 28-án tiszteletükre önálló estet rendezünk. A program részeként kiállításon adunk áttekintést városunk alkotóinak utóbbi években megjelent könyveiről, és könyvtárakban, iskolákban, könyvesboltokban rendhagyó irodalmi órákat, verses felolvasásokat és dedikálásokat is szervezünk. A Debreceni Irodalmi Múzeum közreműködésével bepillantást adunk városunk gazdag irodalmi örök­sé­gébe.

A rendezvény törzshelyszíne a Vojtina Bábszínház, amely nagytermével és kisebb helyi­ségeivel kellemes környezetet kínál a tanácskozáshoz, a kiegészítő programokhoz és a baráti találkozókhoz.

Szeretnénk elérni, hogy a seregszemle az irodalom iránti érdeklődést gerjesztő, mara­dandó élményeket nyújtó, Debrecen és az ország kulturális életében megkülönböztetett helyet kivívó rendezvénnyé váljon. Ehhez kérjük a meghívott alkotók és a közönség támogatását, pártoló jóindulatát.

(A Debreceni Irodalmi Napok műsorfüzete, 2003)