Kaput nyitni Európára

 

Új fejlődési dimenziókat nyithat az EU-csatlakozás Debrecen előtt, de ez kezde­ményező magatartást kíván a város ré­széről - véli Turi Gábor. Az önkormányzat külügyi tanács­noka szerint a projekt ala­pú együttműködések révén a hazai elosz­tástól függetlenül további uniós források­hoz lehet jutni.

Turi Gábor szabolcsi születésű, Debrecenben 1970 óta él. Akkor iratkozott be a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol történelem-angol szakon végzett. Feleségét is az egyetem falai kö­zött ismerte meg, azóta két felnőtt leány­gyermekük van. Turi Gábor 20 éven át volt újságíró, dolgozott a Hajdú-Bihari Naplónál, majd 1989-ben három társával alapítója volt az Úton heti­lapnak, az első független debre­ceni újságnak. A rendszerváltásból is kivette a részét: az elsők között lépett be a Magyar Demokrata Fórumba, és ő lett a párt első deb­receni vezetője.

- A jogállam kialakulását követően, 1991-ben felhagytam a politikával, és újból az új­ság­írásnak éltem. Egy évvel később azonban felkérést kaptam a Külügyminisztériumtól a londoni nagykövetség kulturális attaséi posztjára; ezt 1995-ig töltöttem be. Ezután visszatértem a Haj­dú-Bihari Naplóhoz, majd fél évig főszerkesztője voltam a rövid életű Hajdú-Bihari Nap­nak. 1998-ban újból diplo­máciai szolgálatba léptem, négy évre a washingtoni nagykövetség sajtó­attaséja lettem - mondja a képviselő.

Az USA-ban töltött évek megerősítették a dzsessz-zene iránti vonzalmát. Turi Gábornak két könyve jelent meg a dzsesszről, s folyamatosan publikál országos lapokban a témáról. Ettől a tanévtől pedig dzsessztörténeti kurzusokat is tart a Debreceni Egyetemen (az egyiket angolul, az Amerikanisztika Tanszéken).

A kultúrában és a külkapcsolatokban szerzett tapasztalatait 2002 és 2006 között alpol­gármesterként hasznosította a város javára. Az újabb ciklusban, 2006-tól - ismét a párt tagjaként - az MDF listájáról került be a képviselő-testületbe, s az megválasztotta Debrecen külügyi tanácsnokának.

- A három MDF-es képviselőnek nincs meghatározó szava az 50 tagú közgyűlésben. Ettől függetlenül igyekszünk felelősen, tárgyszerűen, a város érdekeit szem előtt tartva hozzájárulni a döntésekhez. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Fidesszel, ez azonban nem jelenti az önállóságunk feladását, hiszen saját programunk van. A tanácsnoki cím a külkapcsolatok felügyeletére jogosít, nem jár napi munkával, de pályázati ügyekben magam is többször meg­fordultam Brüsszelben és Strasbourgban - tette hozzá Turi Gábor.

A képviselő úgy látja: az uniós csatlak előnyeinek kiaknázásához szemléletvált. európai horizontú gondolkodásra van szükség Debrecen részéről. Tapasztalatai szerint a nemzetközi aktivitás nagyban elősegíti a városok fejlődését, nem beszélve a kapcsolatok szellemi hoza­dé­káról.

(kenyeres)

(Debrecen, 2007)