Költészet az Agorán

 

Ezekben a napokban zajlik a VIII. Debreceni Költészeti Fesztivál, amelyet 2003-ban alpol­gár­mesterként, a magyar költészet ünnepeként, én indítottam el. (Szerepemet a mai, kisajá­tí­tásokban bővelkedő világunkban érzem szükségesnek felemlíteni.)

(Fotó: Nagy Gábor)

Az ihlető a londoni South Bank Centerben a '90-es évek elején rendezett nemzetközi költészeti fesztivál volt, amely há­rom estén három, a világ különböző részeiből meghívott alkotókat mutatott be úgy, hogy fél órát kaptak a versek felolvasására és kommentálására, majd újabb félórát a közönség kérdé­seinek megválaszolására. Szellemileg felvillanyozó találkozókon vettem részt: szuverén egyé­niségek költői világába kaphattunk bepillantást a felolvasások és a válaszok révén.

A kultúra 2002-ben megválasztott debreceni önkormányzati felelőseként úgy véltem, hogy az irodalom és főleg a költészet általános térvesztésével a városnak többek között a költészeti fesztivál megrendezésével kell szembe szállnia. Célunk az volt, hogy lehetőséget teremtsünk az alkotók és az olvasóközönség találkozására, a költészet népszerűsítésére az ér­tékek jegyében. A program kialakítására kuratóriumot hoztunk létre az Alföld folyóirat (Aczél Géza), a helyi írócsoport (Simon Zoltán) és a Debreceni Egyetem Magyar Irodalmi Intézete (Görömbei András) képviselőiből. Ez a triumvirátus döntött a programról és a személyekről. A magyar irodalom ideológiai és esztétikai szabdaltsága ellenére az első ciklusban sikerült konszenzusra jutni a meghívandó alkotókat illetően. Így köszönthettük Debrecenben a magyar költészet olyan jeles személyiségeit, mint Juhász Ferenc, Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Parti Nagy Lajos, Takács Zsuzsa, Somlyó György, Borbély Szilárd. A tervek között az szerepelt, hogy a Debreceni Költészeti Fesztivál a magyar irodalom országosan is meghatározó ese­mé­nyévé, idővel rangos nemzetközi találkozóvá fejlődjön.

Az elmúlt négy évben azonban az eredeti célkitűzésektől eltérő irányt vett a fesztivál. A távlatos nemzetközi jelleggel szemben horizontja hazai viszonylatban is beszűkült. Az első­vonalbeli költők szerepeltetését felváltották a művész-közönség találkozók, az évfordulós ünneplések, az irodalmi műsorok, a helyi érvényű estek. A seregszemle a Vojtina Bábszínház egykor zsúfolásig telt terméből a Kölcsey Központ Báltermébe, majd annak színpadára szo­rult vissza. A mindenkori alkotók szellemi kihívásaival szembesítő események rutinszerű köz­művelődési rendezvénnyé alakultak át. Mára a szervező Főnix Kht. annyira óvatos lett az érdeklődés megítélésében, hogy Csoóri Sándor április 9-iki estjét a Bálterem színpadára szo­rította be, méltatlan körülmények közé kényszerítve a nagyszámú érdeklődőt. A korábban kurátorként szereplő Aczél Géza az utóbbi években már nem vállalta a közreműködést, a Balatonfüred-Debrecen együttműködés jegyében szervezett fesztivál programja így az ő szak­mai részvétele nélkül állt össze.

Akik jelen voltak az első fesztiválok felfokozott médiafigyelemmel kísért és a város szel­lemi elitjét megmozgató estjein, érzékelhetik a különbséget az indító évek és az újabb prog­ramok jellege és fogadtatása között. A költészeti fesztivál olyan kezdeményezés volt, amely a legmagasabb szinten kívánta elősegíteni a versírók és az olvasók találkozását. Az irodalom évszázadokon át a magyar kultúra zászlóshajója volt, legjelesebb művelői mindig a szellem szabadságának jegyében alkottak. Természetesen lehet úgy dönteni, hogy Debrecen kulturális kínálatában más művészeti ágak kerüljenek előtérbe. Ha kellő színvonalon történik, minden kezdeményezésnek van létjogosultsága. A költészeti fesztivál elindítójaként én azon­ban csak azt mondhatom: az utóbbi évek programjaival már nem tudok közösséget vál­lalni.

(Hozzászólás a Hajdú-bihari Napló internetes fórumán. 2010)