Liberális mezben

 

Turi Gábor publicisztikái

Mindig érdemes azok írásait olvasni, akik mindkét térfélen megfordultak. Turi Gáborra ez hat­ványozottan vonatkozik. Bölcsészből lett újságíró, kulturális, illetve sajtóattasé Londonban, majd Washingtonban. Mindkét minőségében, diplomataként és zsurnalisztaként is vissza­eső­nek minősül, mivel a rendszerváltozás óta ezt a két hivatást váltogatta. Tekintettel arra, hogy MDF-alapító volt Debrecenben, gyermekjáték kitalálni: a polgári kormányok idején volt kikül­detésben. Az MSZP-SZDSZ-es kabinetek ellenben rögtön visszarendelték. A hazaküldések körülményeiről írtakat jó szívvel ajánlhatjuk mindenkinek, aki hajlamos a baloldali-pártatlan szakembermítosznak bedőlni.

A főként a Hajdú-bihari Naplóban megjelent írások azonban korántsem korlátozódnak eme viszontagságos időszakokra. Körülfonnak több mint három évtizedet. Szokatlan, ám üdítő, hogy a szerző egyáltalán nem röstelli a Kádár-rendszer zenitjén született írásait. De nincs is rajtuk takargatnivaló. A sorokon átüt az állampárti közeg igazságtalanságainak elítélése. Nem is feltétlenül tudatos ellenzéki attitűd ez Turinál, pusztán természetes erkölcsi alapállás. Amikor arról ír a nyolcvanas évek elején, hogy azt hitte, demokratikus irányba mozdulnak el a dolgok, leteszi a garast a plurális jogállam mellett. A múltidézés értéke a krónikás jelleg, amelyet Je­szenszky Géza ki is emel ajánlásában. Az egykori külügyminiszter, később washingtoni nagy­követ szerint „régi írásai nem avultak el, mert kordokumentumok. Hitelesen mutatják be, milyen volt a Kádár-rendszer akkor, amikor a nyugati sajtó elismerőleg nevezte el hazánkat a ’legvidámabb barakk’-nak. Hát nem volt vidám."

A cikkek persze nem csak a kor aromáját adják vissza. Minden keserűség mellett az emberi törekvések tisztaságát, egy nép elnyűhetetlenségét. Felsejlik, hogy a polgárok megpróbálnak főzni abból, amijük van, illetve amit a rendszer náluk hagyott. A rendszerváltozás utáni cikkek szkepszisét valóságérzéknek is mondhatnánk, mégis választ kapunk arra, milyen kishitűségek miatt tudott az utódpárt több ízben babérokat aratni. Mintha a hajdani Fórumhoz hasonlóan nem igazán hitt volna a szerző akkor még abban, hogy meg lehet változtatni a viszonyokat. Áthatja egyfajta rezignáció Turi írásait, ám mások éppen ezt találhatják bennük mérsékeltségnek, böl­csességnek. A helyi közéletet jól ismerő szerző éles szemmel, másoknál korábban veszi észre, hogy pontosan ugyanazok törtetnek vissza a hatalomba liberális mezben már rögtön az első szabad választások után, akiket kiszavazott a nép. A tizenkét évvel korábbi konklúzió a 2010-es kormányváltást vetíti előre: „választást lehet elveszteni a média támogatásával és lehet nyerni szél ellenében. Van remény."

(Turi Gábor: Kilátások. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2011. Ármegjelölés nélkül)

Megyeri Dávid

(Magyar Nemzet, 2011)