James Farm: James Farm

 

"A James Farm Joshua Redman szaxofonos, Aaron Parks zongorista, Matt Penman bőgős és Eric Harland dobos együttese, amely a hagyományos jazzkvartett-felállást progresszív maga­tartással és modern hangzással ötvözi, ritmikailag és technikailag komplex, ugyanakkor har­móniákban gazdag, dallamosságában tetszetős, érzelmileg megkapó zenét eredmé­nyez­ve. A tagok kollektív improvizáció iránti elkötelezettsége dalközpontú megközelítéssel páro­sul, amely magába olvasztja a rock-, soul-, folk-, és klasszikus zenei hatásokat. A James Farm ze­néjében közös nevezőre kerül a komolyság a kifinomultsággal, a mozgékonyság a cél­irá­nyos­sággal, a szerves zenélés a tudatossággal." Eddig a Joshua Redman 2009-es montreali fesz­tiválszereplésére összeállt csapat hon­lap­járól idézett bemutatás, amivel véget is érhetne a kri­tikus szerepe, hiszen a zene árnyalt le­írását kapjuk. Az együttes összetétele és az alapítását követő fellépéssorozat supergroup létre­jöttére utal. A csapat tagjai jól ismerik egymást, külön­böző változatokban többször játszottak együtt, és kétségtelenül az amerikai középnemzedék kiemelkedő muzsikusait tisztelhetjük bennük. A zene minőségére sem lehet panasz, hiszen kevés ennyire átgondoltan építkező, mégis közvetlen hatású, a közös játékot előtérbe állító, ugyanakkor az egyéni megnyil­vánulásoknak is teret adó produkcióval találkozni manapság. Kifogás inkább ízlésbeli lehet. Esetemben ez a tudatosság olykor kiszámítottságnak ható je­lenléte, a kor érzelmi ampli­tu­dó­jára rezonáló romantikus hangvétel miatt fogalmazható meg. Mintha nem a csoport­kohé­zi­óban formálódó spontán energiák, hanem a jazzipar szükségletei hozták volna létre a formá­ciót – amely ezért boldog létre ítéltetett a Földön.

****

(Gramofon, 2011/2)