Dresch Quartet: Fuhun

 

A lemez címe valóságos és jelképes tartalmat egyaránt hordoz: a Dresch Mihály által gyalog akácból készített, szaxofonmechanikával ellátott fuvola kapta ezt a nevet, mintegy szim­bo­li­zálva a két világ, a magyar népzene és a jazz együttes jelenlétét, szimbiózisát a Liszt-díjjal és Érdemes Művész címmel kitüntetett előadó zenéjében. A népi eredetű fuvola és a cimbalom ellenpontjaként a tenor- és szopránszaxofon, illetve a dob képviseli a „világi”, pon­tosabban újvilági muzsikát, amely épp úgy népi hátterű, mint napjaink magyarországi folk­zenéje. A fémtestű szaxofon és a fából faragott fuhun hangzásának kontrasztja már a Nyi­togató című, tempós bevezető számban meghatározó dramaturgiai elem. Dresch utóbbi ko­rongjaihoz ké­pest azonban, amelyeken a kétfajta összetevő egyensúlyban volt egymással, itt a magyar nép­zenei gyökerek kapnak nagyobb nyomatékot. Nemcsak a számok címe – Amott legel, Le­gé­nyes, Magos – utal erre, hanem az is, hogy a tíz Dresch-szerzeményből három nép­dal­fel­dol­gozás, hogy a bevett népi kísérőhangszer, a brácsa (Csoóri Sándor Sündi) öt al­kalom­mal sze­repel, és hogy az egyik jellegzetes téma (Öreg ház balladája) népi hang­szerelésben is meg­szólal. Ha valamiféle meghatározással akarnánk élni, akkor azt mond­hat­nánk, hogy ez a lemez a jazz hangzásvilágával – olykor ritmikájával – színesített kortárs ma­gyar népzene Dresch Mihály módjára. Eredeti, őszinte, erős érzelmi töltöttségű, ugyan­akkor tudatosan építkező anyag, egy összeszokott együttes legjobb formájának lenyomata. A fúvós hang­sze­reken remeklő Dresch egyenrangú társa Lukács Miklós cimbalmos, kettejük szólóihoz szilárd alapot biztosít a fiatal, lendületes új bőgős, Hock Ernő, illetve Baló István dobos. Említést érdemel az ízléses borító is, amely szemléletesen érzékelteti Dresch ter­mé­szetelvű élet­fel­fogását.

(Ózon, 2011/2)