Figaro és a jazz virtuóz házassága (Pleszkán Frigyes)

 

Jó egy éve, hogy ötvenegy évesen, tragikus körülmények között elhunyt a kiváló magyar jazz-zongorista, Pleszkán Frigyes. Csodagyerekként indult, tizennégy éves korában felvették a bu­dapesti jazztanszakra, négy évvel később már megnyerte a Ki Mit Tud? szólózongora-verse­nyét. Virtuozitása és stílusa alapján sokan Oscar Petersonhoz hasonlították – nem is nagyon tudott kilépni a nagy példakép árnyékából. Káprázatos technikája mindenkit lenyűgözött, de többen az egyéni hangot hiányolták játékából. Ez is oka lehetett annak, hogy harmincéves ko­rától külföldön kereste a megélhetést, a vendéglátóiparban kamatoztatta képességeit. Gyakran járt haza, de inkább néhány koncert erejéig, vagy látogatóként.

Utolsó, Figaro Going Jazzy című CD-je igazi egyveleg: ismert klasszikus zenei kompo­zí­ciók mellett az A csitári hegyek alatt című népdal is megszólal rajta a jazz nyelvén. A klasszi­kus zene és a jazz ötvözésének igénye időről időre mindkét műfaj képviselőit rabul ejti, az öt­venes években külön irányzat (Third Stream) igyekezett hidat verni a folyó két partja közé. Akadtak zongoristák, mint Jacques Loussier vagy Eugene Cicero, akik egész életművet épí­tettek klasszikus művek átültetésére – ám ezek a törekvések nem váltak a jazz hangsúlyos irányzatává.

Kérdés, mi késztet egy jazzmuzsikust Mozart (Figaro házassága), Agustin (Granada), Schubert (Pisztrángötös), Chopin (Esz-dúr Nokturn), Liszt (Rákóczi induló), Vivaldi (Négy évszak), Haydn (Szerenád) műveinek feldolgozására. Hacsak az nem, hogy mindegyik rit­mi­kailag is megközelíthető. Pleszkán ezt teszi: az ismert témák alá a bőgő (Gayer Ferenc) in­tenzív partneri, a dob (Horváth Zoltán) alkalmi kíséretével erőteljes szving-, latin-, funky- és rockalapokat terít. A mindkét világban járatos zongorista ujjai könnyed billentéssel szágul­doznak a billentyűkön, fantáziája szabadon szárnyal korok és stílusok között. Bár az egyen­letes ritmika olykor mechanikussá teszi a zenét, de nem akadályozza meg az előadókat abban, hogy új megvilágításba helyezzék az eredeti darabokat.

A látványos megoldások ellenére azonban a levegőben lóg a kérdés: vajon mi értelme van a slágerré vált klasszikus darabok adaptációjának? Pleszkán Frigyes CD-je ugyan a jazz fejlődése szempontjából zsákutcás vállalkozás, de akadhatnak hallgatók, akik élvezetüket lelik a klasszikus zene és a jazz ilyen magas színvonalú házasításában.

(Pleszkán Frigyes: Figaro Going Jazzy. Pannon Jazz, PJ 1100)

(Magyar Nemzet, 2012)