A források vidékén (Hungarian Gypsy Ragtime, Olu Dara)

 

A századforduló Amerikájában, kultúrák összeütközéséből született meg a dzsessz, amely­nek első, archaikus változata, a New Orleans-i zene a fekete blues, a spirituálé, a ragtime, a francia katonazene, az európai harmóniák és az afrikai ritmusok egymásra hatásából formá­ló­dott ki. Híre a tengerjáró hajók és a fonográfhengerek révén már a század első évtizedeiben eljutott Európába is. Magyarországon, pontosabban az Osztrák-Magyar Monarchiában, a sza­lonzenét játszó cigányzenekaroknak fontos részük volt az új zenék terjesztésében. Ennek em­lékét őrzi meg és teszi hozzáférhetővé tizenhét, 1905-19 között készült felvételen a mai hall­gató számára a Hungarian Gypsy Ragtime című CD.

Ha ezt a lemezt meghallgatná egy fekete dzsesszmuzsikus, ugyancsak elcsodálkozna. Elő­ször azon, hogy ezek a korai szinkópált zenék (cake walk, ragtime, one step, two step, fox­trott, shimmy) szinte megszületésükkel egy időben a Kárpát-medencében is megszólaltak; másodszor azon, hogy velük kapcsolatban a dzsessz elnevezés felmerülhet. Ezekben az egy­kor divatos tánczenékben ugyanis csak igen-igen halvány nyomokban fedezhetők fel azok a sajátos ritmikai és harmóniai fordulatok, amelyek később a dzsesszt jellemezték. Mint távoli rokonok, természetesen besorolhatók a kor amerikai eredetű, szórakoztató muzsikáinak népes családjába, és az is kétségtelen, hogy előadásukkal a cigányzenekarok úttörő szerepet játszot­tak, és befolyásolták a szalonok és vendéglők közönségének zenei ízlését. Ám ez a kezdet­le­ges hangminőségű, amerikai és európai, sőt magyar szerzőktől származó felvételeket tartal­mazó CD inkább a zenetörténet egy korszakának dokumentumaként a gyűjtők, mintsem az élvezhető zenei csemegékre vadászó átlaghallgató figyelmére érdemes. Simon Géza Gábor hézagpótló válogatásában a legtöbb felvételen az ünnepelt prímás, Berkes Béla zenekarának előadásában hallhatjuk a régi darabokat. (Pannon Jazz)

A dzsessz másik alkotóeleme, a blues kap központi helyet a sokoldalú, avantgárd zenei környezetben is gyakran feltűnő amerikai Olu Dara trombitás In the World – From Natchez to New York (A világon - Natcheztől New Yorkig) című CD-jén. Ez a lemez megkapó bizonyí­téka annak, hogy milyen erősen éhek a hagyományok a fekete amerikaiak közös­ségében. A századelő „békebeli" vidéki életének rekvizitumai, az utca, a ház, a barátok, a nők emléke, a finom vacsorák, a friss gyümölcsök illata éppúgy benne van ebben a többnyire tizenkét ütemű zenében, mint a porban, esőben vándorló egykori vak gitáros-énekesek panaszos hangja és a mai nagyváros emberének rezignált világérzete. Dara használja ugyan a trombitáját is, de el­sősorban szerzőként és énekesként, illetve néhány számban gitárosként jelenik meg a leme­zen. A tizenegy dal különböző módokon közelít a blueshoz: vannak hangvételükben archai­zálok (Zora, Father Blues), és vannak közvetlenül a mai fekete folkzenére (rap) rímelőek (Jungle Jay). Születhetett volna ebből látványos, de semmitmondó történelmi pannó, s hogy mégsem ilyennel, hanem korokon és stílusokon átívelő, jelentéses zenével van találkozásunk, abban döntő része van az előadásmód személyességének és hitelességének. A blues mindig is a belső érzések kifejezése volt, nem tűri a mesterkéltséget, az őszintétlenséget. Olu Dara sze­mérmesen méltóságteljes zenéjében egy igaz muzsikus teszi a hallgató elé a lelkét. (Warner)

(Napi Magyarország, 1998)