Öt napig jazz XIV.

 

Hol vannak már a szép emlékű "70-es évek, mikor tavasztól őszig az or­szág különböző pont­jain négy-öt jazzfesztivál is kí­nálta magát a műfaj ked­velőinek!? A gazdasági ne­hézségek az utolsó bás­tya, a debreceni jazznapok lehetőségeit is korlátok közé szorítják: az idei ta­lálkozó a megszokottnál kevesebb nagy nevet tu­dott programjára tűzni. Ennek ellenére rekord­szám­ban érkeztek érdeklő­dök e hétvégen a hajdú­sági városba, hogy részesei legyenek a Magyar Rádió és a Kölcsey Művelődési Központ állal immár 14. ízben megrendezett jazzna­pok ese­mé­nyei­nek.

Csütörtöktől vasárnap estig öt helyszínen, nyolc hangversenyen 27 magyar és külföldi for­máció lép a közönség elé. Jóllehet e tu­dósítás fogalmazásakor a legnagyobb érdeklődéssel várt L. Shankar-Garbarek Quartet, illetve Larry Coryell bemutatkozása még hátra van, az első két nap koncertjei mintha igazol­ták volna a szkeptikusok intéseit. Kevés átgondolt, letisztult for­májú produk­ció ragadtatta eddig tapsra az egyébként minden ép­kézláb megoldással rokon­szen­vező közönséget. A leg­nagyobb csalódást Josef Zawinul, a legendás Weather Report bil­lentyűs já­tékosa okozta szólófellépésén. A komputertechnika és a legújabb csoda­szin­tetizá­torok mes­tere ezúttal alulmaradt a technikával vívott küzdelemben: más­fél órás műsorának tetemes ré­szét a programozás, a kü­lönféle hangzások, hangszí­nek és ritmusképletek ki­keverése és meg­szólaltatása tette ki.

A legkiegyensúlyozottabb teljesítményeket egy kama­rakoncert nyújtotta, ame­lyen a ve­te­rán szlovák Dasek-Ruzicska duó, a közérthetőbb stílusra váltó Binder Károly zongorista és a remek diszpozícióban játszó, kifinomult forma­kultúrájú Gonda-Pleszkán-Darvas trió aratott meg­érdemelten nagy sikert.

 

(Vasárnapi Hírek, 1985. július 21.)