Klasszikus mesés zenék (I. Budapesti Jazzfesztivál)

 

Most már a magyar fővárosnak is van jazzfesztiválja. Nehéz vajúdás után szü­le­tett meg – jelen­tette be a Budapest Sportcsarnokban a rendező Private Mu­sic Productions vezetője, a műsor­vezetőként is szereplő Drienyovszky And­rás –, de él, létezik, s a szervezők reményei szerint jövőre is találkozhat vele a közönség. A vállalkozás tagadhatatlanul kockázatos, mert a temér­dek kul­tu­rális esemény között könnyen elveszhet a gyerek; vagy ami ugyanilyen ve­szély, áldo­zatul eshet a fizetőképes kereslet hiányának. Nem véletlen, hogy a rádió részvételével a 70-es, 80-as években szervezett seregszemlék a vidéki városokban (Debrecen, Szeged, Nagyka­nizsa) találtak megfelelő otthonra.

Nos, az első budapesti jazzfesztivál inkább a kétkedőket igazolta: hiába si­ke­rült ide­csábítani a pályájuk zenitjén járó világsztárokat, az érdeklődés elmaradt a remélttől, s a szer­vezők csak abban reménykedhetnek, hogy erő­feszítéseiket jövőre nagyobb siker koronázza. Pedig aligha a program és az előzetes sajtó­kampány okolható a vártnál szerényebb közönséget vonzó kez­désért. A vál­tozatos műsor az első napon a klasszikus értelemben vett jazz, a másodikon a népszerű fúziós irányzatok kedvelőinek kínált érdemleges produkciókat. A rendezők kel­lőképpen érvé­nyesítették a magyar érdekeket is, hiszen a hét közreműködőből négy a hazai pálya előnyeit élvezhette.

A program legnagyobb attrakciója a pályáját a hatvanas években kez­dő amerikai Herbie Hancock All Stars együttese volt.  Az ilyen válogatott csapatok névsora az előadás színvonalára általában igen, a zene minőségére nem feltétlenül nyújt garanciát. Hancock azonban nemcsak vezető muzsikusokat szervezett maga köré, hanem újszerű zenei kon­cep­cióval jelent­kezett. Lemerítette hálóját, s repertoárját napjaink popslá­ge­rei­ből állította ösz­sze. A Beatles, Simon és Garfunkel, Sade, Stevie Wonder és mások népszerű da­laiból készült The New Standard című lemeze 1996-ban az év egyik meglepetése lett: ilyen módszeresen először ő fordult a popzene kultikus darab­jaihoz, azzal a nyilvánvaló j szándékkal, hogy azok a híd szerepét töltsék be a jazz nyelvezete és a ma köz­keletű zenéin nevelkedett korosztályok ízlése között.

Az eredmény igazolta a szándékot, a muzsikusok és a hallgatók egymásra találtak, a két-két és félezres közönség hatalmas ünneplésben részesítette az együttest. A lemez kifinomult, részletgazdag hangszereléseihez képest a számok egyne­műbben, erőteljesebb szólisztikus köz­reműködéssel szólaltak meg. Hancock nagy kedvvel zon­gorázott és improvizált, a Dave Holland bőgős, Jack DeJohnette dobos és Don Alias ütő­hang­szeres alkotta ritmusszekció ke­mény, sűrű alapokkal támasztotta alá a szólisták, a robbanó Michael Brecker szaxofonos és a belülről izzó John Scofield gitáros látványos játékát. Minden ízében átgondolt, rengeteg ötletből építkező, a legmagasabb szintű profizmust megtestesítő, nagy magabiztossággal elő­a­dott zene volt ez. Ha valami mégis hiányoltható belőle, az a muzsikusok értintettségből táplálkozó je­lenléte.

Mintha egy New York-i klubból lépett volna elénk a második este a Petőfi Csarnokban a második amerikai csapat, a Jazz Passangers, Debbie Harry egykori popénekesnővel. Nem rej­tették véka alá, hogy megviseli őket a csarnokban uralkodó hőség és füst, no meg az egyéb elfoglaltságai mi­att ott­hon maradt bőgősük hiánya, akinek szólamait hol a vibrafonos, hol a hegedű játszotta. Műsoruk emiatt nem volt teljes értékű, de így is kiviláglott belőle, hogy olyan muzsikusokkal álltunk szemben, akik mindent ismernek és minden tudnak, éppen ezért nem látják értelmét, hogy úgy játsszanak, ahogyan mások tudnak. A posztmodern esztétika ek­lekticizmusában fogant, olykor kissé elvont előadásmódjukat az idéző- és kérdőjelek tették iz­gal­massá; alig volt zenei gesztusuk, amely önmagával azonos jelentést kapott volna. Harry hangterjedelme nem vetekedik a nagy énekesnőkével, de jazzes frazí­rozásával és jellegzetes városi attitűdjével izgalmas egyéniségként illesz­kedett a zenekar szellemes játékába.

Az acid-jazz együttesként beharangozott, tavaly novemberben Pes­ten már bemutatkozott, ugyancsak New York-i Groove Collective fergeteges műsorral hozta mozgásba a közönség mozdítható részét. A Jazz Passangers intellektuális dimenziókba kalandozó zenéjével ellen­tétben a tíztagú együt­tes játéka híján van a kétértelműségnek. A funkyból, a rapből és a latin zenéből me­rítő, erőteljes rit­mikájú, hatásos szólókra építő, életteli előadásmódjuk igazi buli­hangulatot teremtett. Ismét tapasztalhattuk, mit tesz az erőtől duzzadó magabiztosság, ze­nei kifejező­készség és színpadi természetesség, ami az Újvilágból érkező együt­tesek játékát jellemzi, még ha a felszabadult szórakoztatásnál nem céloz­nak is meg többet.

És a magyarok? Szakcsi Lakatos Bélát a jelek szerint a GRP amerikai céggel tíz lemezre kötött szerződése még mindig az árhullámként levonult ún. New Age zene képviseletére készteti. Újromantikus szólózongora-prog­ramjában akadtak ugyan bonyolultabb ritmikai felad­ványok, de játéka nem lépett túl a kellemesség művészi értelemben korlátozott érvényű kategó­riáján. A hazai szupercsa­patként hirdetett Take 4 tagjai – Tomsits Rudolf, Babos Gyula, Pege Aladár, Kő­szegi Imre – hagyományos standardok improvi­zációkkal részarányosán meg­tűzdelt, profi előadásával kötötték le a hallga­tókat mindaddig, amíg a Hancock-csapat más mércét nem állított a színpadi jelenlétnek. A tehetséges jugoszláviai Lajkó Félix hegedűs szerepeltetése, mi­vel a magyar és délszláv népzenei motí­vumok variációira épülő szenvedélyes játékának kevés köze volt a jazzhez, megkérdőjelezhető.

És végül, a Nagy János zongorista vezette 9:30 nevű együttes kimun­kált, kor­szerű hang­szerelési megoldásokkal élő, de az egyhangú ritmusok és a stílus bevett fordulatai miatt mecha­nikussá váló fúziós zenéjét hallgatva az ember kénytelen volt ismét tényként megállapítani a magyar jazz szokásos fá­ziskésését. Muzsikusaink mindig úgy akarnak játszani, mint a New York-iak, míg azok éppen arra törekednek, hogy ne úgy zenél­jenek, mint máaok. Ez az ajándékba szita alatt ga­lambot hozó lány esete, amit történetesen egy magyar népmeséből ismer­hetnek a beavatottak.

(Új Magyarország, 1997)