A Garbarek-mítosz

 

Valami megint történt Debrecenben: május 9-én a Kölcsey Központ új hangverseny­termében koncertezett Jan Garbarek norvég muzsikus és együttese. Telt ház, sok jó arcú em­ber fogadta az Európa legjobb jazz-szaxofonosaként beharangozott 59 éves muzsikust, aki ismerősként érkezett, hiszen többször járt már Debrecenben.

Garbarek pályája a 60-as években John Coltrane zenéjének hatására jazzmuzsikusként indult, de ahogy rátalált saját hangjára, a jazzt a norvég népzene dallamvilágával, az indiai zene skáláival, ritmikájával és a repetitív zene kompozíciós eszközeivel ötvöző, akkor új­szerűnek ható irányra, kerülni kezdte a jazz szó használatát. Okkal tette: a nyolcvanas évek­ben kikristályosodott zenefelfogását – helyesebben: zeneeszményét – mély árok választja el az amerikai eredetű, blues- és swinggyökerű jazzmuzsikától. A tenor és a szopránszaxofon metszően éles, mégis légies intonációja, néhány hangból álló, gyönyörű dallamok vagy dal­lamcsirák variációs ismétlése és fejlesztése, ezoterikus hangzás, tartózkodóan érzelmes, kont­rollált előadás – Garbarek zenéjének jellegzetességei két évtizede változatlan formában fém­jelzik kiadója, a németországi ECM hangzásvilágát.

Debreceni koncertjén régi játszótársaival – a német Eberhard Weber bőgőssel és Rainer Brüninghaus billentyűssel, valamint a turnén Marylin Mazur dobost helyettesítő indiai Trilok Gurtu ütőhangszeressel – két órán keresztül csak a zenére összpontosító, sallangmentes szín­padi jelenléttel tartotta fogva a figyelmes közönséget. Élő koncerten nincs mód a stúdióban felvett lemezeken alkalmazott elektronikus effektusokra, utókeverésekre, rájátszásokra; a zene itt a maga közvetlenségében szólal meg. Az érett mesterek kimunkált interpretációjában ha­tá­sosan érvényesültek a fülbemászó dallamok, a lágy harmóniák, miközben az egyéni szó­lis­ta­képességek megmutatására – amiben az ütőhangszeres elképesztő hangzásokat produkáló kü­lönszáma vitte el a pálmát – is elegendő hely maradt.

Garbarek zenéje ma is egyedi, sajátos – csak kissé másként hallgatjuk, mint húsz évvel ezelőtt. Ami akkor úttörő kezdeményezésként hatott, ma a „világzene” mindenevő divatjának bevett gyakorlata. Ami annak idején belülről fakadó, autentikus művészi megnyilatkozásként tételeződött, ma rögzült stíluskészletként és kompozíciós technikaként jelenik meg. Ez szép­séget mint esztétikai minőséget felmagasztosító, szabályozott zene egy önmagába zárult mu­zsikus fenséges, ám időben távolodó világa. Észak-fok? Titok? Idegenség? Kerek egész, ami­hez nem lehet mit hozzátenni. Jan Garbarek sem tud.

(Debrecen, 2006)