Jazz Washingtonból (Roy Hargrove)

 

Úgy tartja a fáma, hogy Ame­rikában igazi jazzt csak New Yorkban hallhat az ember. Tény, hogy a híres muzsikusok és klubok többsége a metropo­lisban található, de minden államban akad egy-két hely, ahol a mo­dern jazz nagyjai rendre megfordulnak, s ez alól nem ki­vétel a főváros, Washington sem. Elég, ha csak arra a hétvé­gére utalunk, amelyen három egy­mást követő estén Roy Hargrove trombitás szextettje, Steve Turré harsonás együttese és az újab­ban feltűnt énekes sztár, Kevin Mahagony vendégeskedett itt, nem beszélve arról, hogy két rádióál­lomás is rendszeresen sugároz jazzt.

A Potomac-parti város legis­mertebb klubja a Blues Alley, amely a londoni bohém Chelsea-hez hasonló emberléptékű, rendezett Georgetown negyedben található. Ha a békés sorban állás után bejutunk a rusztikus he­lyiségbe, a félhomályban kedves pincérnők kísérnek a zsúfolt ku­szaságban sorakozó apró, kerek asztalok valamelyikéhez. A zenekarok hét közben ket­tő, hét végén három menetet ját­szanak. Ez nem a régi szép idők hajnalig tartó örömze­nés klubhangulata, hanem pro­fesszionális, üzleties ügy­menet. Belépéskor tábla figyelmeztet: a jegy ára 20 dol­lár, a kötelező fogyasztás 7,50, s ha egy centtel sem költünk töb­bet, a végén 32 dollárral lesz könnyebb a pénztárcánk.

Roy Hargrove ma igazi sztár, a hardbop nyomvonalán haladó újabb trombitás nemzedék képvi­selője. Ez meg is lát­szik öltözködésén, magatartásán: vajszínű karcsú öltönyt visel (ez a legvilágosabb szín az együttes­ben), rövidre vágott, zselézett haja az égnek mered. Már az első taktusok után nyilvánvaló: összeszokott együttessel van dolgunk, a belépéseket, ritmus­váltásokat magabiztosan, egy emberként abszolválják a muzsi­kusok, semmi nincs a véletlenre bízva. A többnyire fehér fiatalok­ból álló közönség közben vacso­rázik, sörét vagy koktélját kor­tyolgatja. A hangulat lassan for­rósodik fel. A zenészek a következő menetre is gondolva mindent be­leadnak. Végig Hargrove áll a kö­zéppontban, de az improvizációkból mindenki kiveheti a részét. Különösen a csupa ideg Frank „Cumba " Lacy harsonás van elemében, aki rasztás hajával, fergeteges szólóival igazi egyéniségnek mutatkozik, nem véletlenül került a Down Beat magazin címlapjá­ra.

Nyolcvan percnyi zenélés után felhangzanak az utol­só akkordok; ráadás nincs, ezzel a közönség is tisztában van. Érkeznek a számlák, a hitelkártyák a tányérokba kerülnek, tíz perc alatt kiürül a terem. Éjfél elmúlt, érkeznek az újabb ven­dégek. Odakint a georgetowni éjszakában javában lüktet a hét végi élet.

(Magyar Nemzet, 1999)