Életek muzsikája

 

(FALSTAFF) Nem tudom, hány opera­kedvelő ismeri Magyarországon Salieri Falstaff cí­mű vidám művét, s arra se mernék fogadást kötni, mennyien fogják megvásárolni világ­premier-felvételét. Gya­nítom azonban, hogy ez a veretes kiadású album (három lemez) nem is elsősor­ban a magyar zenekedvelőket célozza, hanem a nemzetközi hanglemez-kereske­de­lemben pá­lyázik jó esélyekre.

Egy szerző, akinek neve nem alkotásai révén maradt fenn elsődlegesen, hanem azért, mert az utókor egy másik szerző halálával hozta összefüggésbe. Nincs ugyan semmi bizonyíték arra, hogy Salierinek bármiféle része volna Mozart halá­lában, s a nagy zeneszerző levelezésében még ellenségeskedésnek sincs nyoma, de hát a gyanú gyanú marad, s ezen maga Salieri tud a legkevésbé változtatni. Min­denesetre nem véletlen, hogy ez a műve idáig elkerülte a hang­lemezcégek éber fi­gyelmét; jó mesterember munkája, de hí­ján van annak a zsenialitásnak, ami rivá­lis kortársát jellemezte. A tradi­cionális opera buffo világa elevenedik meg a Falstaffban, mutatva, hogy a szer­zőnek elsősorban a vokális műfajhoz volt érzéke (40 operát, 180 kánont írt). A vígopera szerkesztésmódja meglehetősen szín­házszerű, nem csodálnám, ha előbb- utóbb feltűnne valamely magyar opera­színpadon. A Hungaroton felvétele min­denesetre kitűnő erőket vonultat fel Gregor Józseffel az élen (további szereplők: Zempléni Mária, Gulyás Dénes, Gáti István). A Salieri (nota bene!) kamarakórust és kamarazenekart Pál Tamás vezényli. A felvétel olasz nyelven készült.

(AZ ÉLET MUZSIKÁJA) Mi lehet az élet muzsikája? Hát, a cím sugallata szerint, az operett. A Kálmán Imre életét feldolgozó film mindenesetre ezt a címet viselte, s ezzel jelent meg a film kísérőzenéjéből összeállított válogatás is. Ízlés ide, ízlés oda, az tagadhatatlan, hogy az operettnek Kálmán Imre világszertetisztelt és elismert mestere. Ígyhát leg­alábbis regiszt­rálni kötelesek vagyunk, hogy a lemez a szerző legnépszerűbb mű­veiből (Csárdáskirálynő, Marica grófnő, A cigányprímás, Cirkuszhercegnő, A montmartre-i ibolya) nyújt üde válogatást ki­váló opera- és operetténekesek közremű­ködésével. Aki esetleg elmulasztotta vol­na a filmet, tegye fel a lemezt: megtud­hatja, miképpen szólt Kálmán Imre életé­nek zenéje.

(KOVÁCS ANDOR) Van a magyar dzsessznek egy nagy öregje, Kovács Andor, aki sokak szerint világsztár lehetett volna, ha ... Ebben a ha-ban megoszlanak a vé­lemények, ám az tény, hogy a gitáros a hatodik (hetedik?) X-ben nem a nagy dzsesszfesztiválokon, hanem egy első osz­tályú budapesti vendéglőben öregbíti a magyar cigánymuzsikusok hírnevét. Nem­régiben megjelent, Felhők című lemeze is ezt az ellentmondásos mentalitást tükrö­zi. Django Reinhardt, a dzsessz első nagy gitárosa emlékét idézi a válogatás, s a kísérőzenekar (Hot Club Budapest) össze­tétele. Örökzöldek, illetve Kovács Andor saját szerzeményei kaptak helyet ezen az al­bumon, amely vérbeli szvinges lüktetést éppúgy kínál, mint vendéglátós hangvételű érzelmes darabot. A lemezt Kovács ritka harmóniai és improvizációs érzéke élteti, de a kellemes össze­állításban nagy része volt Deseő Csaba hegedűsnek is.

(LIVE-AID) Élősegély, magyarul. A Budapest sportcsarnokbeli monstre rock­hangverseny emléke lassan feledésbe me­rül, de itt marad a lemez, amely azzal egyidőben, hasonlóan jó­tékony céllal került az üzletekbe. Mikor jótékony a kritika – ha igazat mond, vagy ha az ügy érdekében elhallgatja a hiányosságokat? Rockzené­ről szólva manapság már igen nehéz ér­tékszempontokat alkalmazni; remélhető azonban, hogy a lemez forgalma beváltot­ta készítői szándékait, s ha művészileg nem is, de anyagilag a kívánt ered­ménnyel járt.

(Hajdú-bihari Napló, 1986)