Hungaroton-hanglemezhetek

 

Másodszor rendezi meg a MagyarHanglemezgyártóVállalataHungaroton-hanglemez­heteket azzal a cél­lal, hogy koncentráltan keltse fel a figyelmet a magyar mű­vészlemezek iránt. Szep­tem­ber 11.-október 1. között or­szágszerte hangversenyeken, kiállításokon, bemutatókon nép­szerűsítik a magyar elő­adóművészeket és lemezfelvételeiket.

Az ünnepi alkalomra ti­zenegy kiadványt jelentetett meg a Hanglemezgyártó Vál­lalat a zeneirodalom külön­böző korszakaiból, a legkivá­lóbb magyar művészek tol­mácsolásában. Minden bi­zonnyal nagy népszerűségnek örvend majd a Magyar Gregoriánum sorozat harmadik lemeze, amely középkori gre­gorián énekeket tartalmaz a Schola Hungarica kórus elő­adásában. Új Bach-lemezzel jelentkezik Lehotka Gábor, aki ezúttal a váci zeneiskola orgonáján játszik.

Ferencsik János neve két lemezt is fémjelez a hangle­mezheteken. A kiváló kar­mester az egyiken Mozart Rekviemjét és Liszt Ferenc Faust-szimfónia, valamint Két epizód Lenau Faustjából című műveit dirigálja a Ma­gyar Állami Hangversenyze­nekar élén.

A francia Erato céggel koprodukcióban készített lemezt a Liszt Ferenc kama­razenekar, Divertimentók címmel, amelyen Bartók Béla és Weiner Leó alkotásait szó­laltatják meg. A nagy ma­gyar előadóművészek sorozat­ban ezúttal a közelmúltban elhunyt Svéd Sándor barito­nistának az ötvenes években készült archív felvételeivel ismerkedhetnek meg az ope­ramuzsika rajongói.

Két prózai lemez is szere­pel a kínálatban. William Shakespeare Rómeó és Júlia című darabjának 1961-es rádiófelvétele került most a korongra Várkonyi Zoltán rendezésében. A két szerel­mest Latinovits Zoltán Ruttkai Éva játssza. A másik prózai lemezen Nagy László köl­teményeit szavalja Berek Kati.

A választékból három ki­advány megkülönböztetett érdeklődésre tarthat számot. A század egyik legjelentősebb alkotójának, Igor Stravinskynak három műve egy leme­zen jelent meg. A katona tör­ténete, a Róka és a Három japán dal című darabokat a Budapesti kamaraegyüttes adja elő Mihály András ve­zényletével. Egészen más korszakba kalauzol a Buda­vár zenéje 1490-1526 című dupla album, amely a Mátyás király halálát követő korszak magyarországi muzsi­káját mutatja be az Ars Renata és a Camerata Hungarica együt­tes előadásában.

A zeneirodalom legnagyobb alkotásai között tartják szá­mon Bach Máté-passióját. A három és fél órás művet tel­jességében Magyarországon eddig mindössze kétszer szó­laltatták meg A Hanglemez- gyártó Vállalat négy lemez­ből álló albuma azt a hang­versenyt rögzítette élő felvé­telben, amelyet 1976 májusá­ban a budapesti Zeneakadé­mia nagytermében tartottak hatalmas sikerrel. Az Ifjú zenebarátok központi kóru­sát és a Liszt Ferenc Kama­razenekart Sándor Frigyes ve­zényelte, a szólókat Kalmár Magda, Hamari Júlia, Zeger Vandersteene, Gáti István, Ernst Schramm énekelték.

A Hungaroton-hanglemezhetekre megjelent kiad­ványok kedvezményes áron, ötven forintért kaphatók, s érvényesek a Lemezklub utalványai is, amelyek továb­bi kedvezményre jogosítanak.

(Hajdú-bihari Napló, 1979)