Dzsessz a világhálón

 

Washington – Ami a politikai és gazdasági elzártság miatt évtizedeken át aka­dá­lyokba ütköző, tetemes anyagi áldozatokkal járó erőfeszítéssel volt csak elérhető, az évezred végére az elektronikus világháló révén gombnyomással működtethető valóság lett: a Kárpát-medencében élő ember is a dzsessz nemzetközi vérkeringésének részévé vált.

Elég leülnie a számítógép mellé, az országokat és földrészeket összekötő kommu­ni­kációs csatornára kapcsolódva nyakig mártózhat az információkba. Az internet meg­nyi­totta a kaput a dzsesszel kapcsolatos ismeretek előtt (is). Aki célravezető címek birto­kában üti le a billentyűket, első kézből tájékozódhat a legújabb lemezekről, könyvekről, fesztivá­lok­ról, véleményekről.

Drámai változás ez azokhoz az időkhöz képest, amikor a dzsessz a kapitalizmus til­tott gyümölcseként lakásokba visszaszorított, titkon hallgatott zeneként beavatott kevesek földalatti táplálékaként létezett Magyarországon. Nem kevésbé drámai az a szerepváltás, amit e zene előadói és hallgatói a teljes demokrácia beköszöntével megélnek: nevezete­sen, hogy a dzsessz elveszítette a szabadság szimbólumaként, a nonkonformizmus kivé­teles közép-kelet-európai megtestesítőjeként évtizeden át betöltött hivatását, üzleti szem­pontoknak, fogyasztói számításoknak alávetett árucikké vált.

Sok a sérelem, figyeljünk mégis inkább arra, ami üdítő javulás régmúlt idők korlátai­hoz képest. A háló a világ legdemokratikusabb intézménye: az előfizető arra kapcsolódik rá, amire érdeklődése indítja. Mivel a dzsessz amerikai eredetű, előnyös helyzetben van­nak az amerikai honlapok. A rovat olvasóinak tájékozódását elősegítendő közöljük né­hány amerikai dzsesszintézmény elérhetőségi helyét. A kezdő www jelzéseket és a köz­pontozást mellőzzük. 

Lemezkiadók: bluenote.com, bmgclassics.com, Columbiajazz.com, concord­records.com, fantasyjazz.com, impulserecords.com, kochint.com, telarc.com, verve­musicgroup.com, wbjazz.com. Kereskedőházak: amazon.com, borders.com, barnses­noble.com, cdnow.com, columbiahouse.com, bmgmusicservice.com, massmusic.com. Lemezboltok: allegro-music.com, artstech.com, jazzloft.com, jazzspot.com Aukció: ebay.com. Fesztiválok: festivalproductions.net. Magazinok: downbeatjazz.com. Kutatás: Smithsonian Institution: si.edu/ajazzh. Afroamerikai történelem: wat­son.org/~lisa/blackhistory/, afroam.org/history.

A lista korántsem teljes. Ami lényeges: az ismereteken túl zene is fogható a világ­hálón. Akárhová kattintunk, zenei illusztrációkba botlunk. A minták vásárlásra csá­bítanak, de a választás már nem automatikus: a háló magába foglalja a tartózkodás lehe­tőségét is.

(Magyar Nemzet, 2000)